Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

ΣυντονιστήςΕπ. Καθηγητής Εμμ. Γλυνός

Memory of Soft Particle Glasses

Lecturer: Michel Cloitre

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 at 14:00

Disordered materials such as glasses, gels, granular materials remember their mechanical history: they trap residual stresses, store directional memories, and age. A lot of efforts have been devoted to encode information in glasses, but the preparati [...]