Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Το Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1977-78. Σήμερα φοιτούν σε αυτό πάνω από 20000 φοιτητές. Στο Ρέθυμνο λειτουργούν η Φιλοσοφική Σχολή, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και η Σχολή Επιστημών Αγωγής, ενώ στο Ηράκλειο η Ιατρική Σχολή και η Σχολή Θετικών Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ). Τη ΣΘΤΕ αποτελούν τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Τα τμήματα του Ηρακλείου στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Η ύπαρξη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας και Ιατρικής, πολύ καλά οργανωμένων και με προσωπικό διεθνούς κύρους, αποτέλεσε θεμέλιο για τη σωστή οργάνωση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε διεπιστημονική βάση. Η ίδρυσή και ανάπτυξή του είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του νέου και δυναμικού περιφερειακού Πανεπιστημίου. Το Τμήμα, εν δυνάμει αντάξιο και, ταυτόχρονα, συμπληρωματικό των υπόλοιπων Τμημάτων, συνεισφέρει στο να εξελιχθεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε Κέντρο Εκπαίδευσης, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη τη Νοτιανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Το Τμήμα

Η φιλοδοξία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι να αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και δυναμικό κέντρο ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειμένου προτεραιότητας και αιχμής, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας και οικονομίας. Επιδιώκει, επίσης, να συμμετέχει στις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας σε έναν τομέα με συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη σε μεσο- και μακρο-πρόθεσμη βάση.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες διεθνώς εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων υλικών μέσω της κατανόησης της σχέσης σύσταση-δομή-επεξεργασία-ιδιότητες. Το Τμήμα επεδίωξε να αναπτύξει σε αυτήν την κατεύθυνση, πολύ γρήγορα, μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα οδηγεί τόσο στην απόκτηση μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) όσο και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (Ph.D.). Η ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών βασίστηκε στη μακρά εμπειρία οργανωμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων των υπάρχοντων Τμημάτων της Σχολής.

Η φιλοξενία και η υποστήριξη των άλλων Τμημάτων προς το νέο Τμήμα κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του ανταποδίδεται μέσω των νέων μαθημάτων που προσφέρονται σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου αλλά και μέσω διατμηματικών συνεργασιών στο επίπεδο κοινών ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Επίσης, φοιτητές άλλων Τμημάτων μπορούν να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα.

Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το προπτυχιακό πρόγραμμα από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 οπότε δέχθηκε τους πρώτους 50 φοιτητές του. Το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Η έδρα του Τμήματος είναι η πανεπιστημιούπολη των Βουτών. Επιπλέον, τα ερευνητικά εργαστήρια του παρακείμενου Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (μικροηλεκτρονικής, πολυμερών, ημιαγωγών, υπεραγωγών, επιφανειών, βιοχημείας, βιοϋλικών, ιατρικών εφαρμογών, εφαρμογών laser για επεξεργασία υλικών), χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών.