Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Όροι συμμετοχής – τίθενται από το κληροδότημα Μανασάκη
  1. Αίτηση μπορεί να υποβάλλει κάποιος που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ από 1 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους ΜΕΧΡΙ 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
  2. Έλληνας Υπήκοος.
  3. Να μην έχει δωρεά ή υποτροφία από κάποιο άλλο κληροδότημα για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αν πληρώνεται από κάποιο πρόγραμμα, μπορεί να πάρει την υποτροφία μόνο αν το ίδιο το πρόγραμμα δε βάζει περιοριστικούς όρους.
Κριτήρια που θέτει το ΤΕΤΥ
Η υποτροφία είναι τιμητική και σκοπό έχει
  • να τονίσει την αριστεία
  • να επιβραβεύσει σπάνιες επιδόσεις και
  • να αναδείξει άξιους ερευνητές που εκπαιδεύονται στο Τμήμα.
Για τους λόγους αυτούς τα κριτήρια που θέτει το τμήμα μας είναι
  1. Η υποτροφία να δίνεται σε προχωρημένο διδακτορικό φοιτητή που έχει δώσει «δείγματα γραφής»
  2. Εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλοι διδακτορικοί φοιτητές τότε εξετάζονται περιπτώσεις εξαιρετικών μεταπτυχιακών φοιτητών στο 2ο έτος σπουδών. Η συνολική εικόνα του από τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι στοιχείο που συνεκτιμάται για την αριστεία.
  3. Προτιμάται να γίνονται προτάσεις από τους υπεύθυνους καθηγητές. Όλες οι προτάσεις συζητούνται από την επιτροπή ΜΤΧ σπουδών η οποία μέσω του διευθυντή του προγράμματος εισηγείται στη ΓΣΕΣ τον προτεινόμενο υποψήφιο.
Yποψήφιοι
Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες προχωρημένου έτους, του τμήματος και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματά τους.