Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Το Τμήμα έχει στη διάθεσή του κάθε χρόνο διάφορες υποτροφίες.

Υποτροφία Μανασσάκη

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χορηγεί κάθε έτος υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Στο ΤΕΤΥ η υποτροφία Μανασσάκη είναι τιμητική και δίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι γενικοί όροι συμμετοχής και η εξειδίκευση τους για Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών περιγράφονται στην πρόσκληση κάθε έτους. Η επιλογή του ή των υπότροφων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών Μανασσάκη με κριτήριο

  • για τους πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ακαδημαϊκές-επιστημονικές επιδόσεις τους (βαθμός πτυχίου-μεταπτυχιακού, υποτροφίες, βραβεύσεις, δημοσιεύσεις) μέχρι και το έτος που αφορά η προκήρυξη,
  • για τους ήδη φοιτούντες μεταπτυχιακούς φοιτητές, ανεξαρτήτως του αν ελάμβαναν προηγουμένως την υποτροφία ή όχι, την απόδοσή τους μέχρι την απόφαση.

Υποτροφία ΑΔΜΗΕ

Οι υποτροφίες θεσπίστηκαν βάσει της 432/28-05-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποτελούν χορηγία του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών – επιπέδου 2 και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών – επιπέδου 3) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους ενασχόληση σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον.