Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Νικόλαου Κόρακα

17 Μαΐου 2023

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καφεσάκη Μαρία
(Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 3 του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 τ. Α΄/21.7.2022) Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Νικόλαου Κόρακα, με θέμα:

«Διατάξεις Εγκλωβισμού και Διασποράς του Φωτός σε Μικροδομημένες Οπτικές Ίνες»

Περίληψη
Οι τρόποι εγκλωβισμού ψιθυρισμού του φωτός είναι χρήσιμοι σε διάφορες εφαρμογές λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, όπως ο υψηλός συντελεστής ποιότητας συντονισμού και κατά συνέπεια η ιδιαίτερη ευαισθησία τους στις αλλαγές των οπτο-γεωμετρικών χαρακτηριστικών της κοιλότητας. Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη δυνατότητα της αξιοποίησης των τρόπων εγκλωβισμού ψιθυρισμού του φωτός σε κοιλότητες κυλινδρικής συμμετρίας για τη μελέτη άμορφων υλικών, όπως της θερμικά πολωμένης βοριοπυριτικής υάλου και της αναγεννημένης πρωτεΐνης του μεταξιού, και τη σύνδεση αυτών των συντονισμών με τις συγκεκριμένες οπτικές και μηχανικές τους ιδιότητες.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

17 Μαΐου 2023

Δείτε την ανακοίνωση στο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/862-enarksi-ypovolis-aitiseon-gia-sitisi-kai-stegasi-akadimaikou-etous-2023-2024.

Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές Υποτροφίες ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

10 Μαΐου 2023

Δείτε την προκήρυξη

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ” (MSc BIOMEDICAL ENGINEERING) – Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

10 Μαΐου 2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί ξενόγλωσσο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Βιοϊατρική Μηχανική» (MSc Biomedical Engineering), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 15 μηνών, το οποίο οδηγεί στην απόκτη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι κατόπιν επιλογής απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής:

  • Θετικών Επιστημών,
  • Επιστημών Μηχανικού και
  • Επιστημών Υγείας
με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στο ΔΠΜΣ.

Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας: Αγγλική

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2023

Συνημμένα έγγραφα:

Διαγωνισμός παρουσίασης διατριβής σε 3 λεπτά

10 Μαΐου 2023

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: https://www.uoc.gr/announce/3.html

Call for Applications for Postgraduate Studies in the Department of Materials Science and Technology of the University of Crete

10 Μαΐου 2023

The Department of Materials Science and Technology of the University of Crete announces a limited number of postgraduate student positions for the academic year 2023-2024. The offered educational and research activities of the program are:
  • Optoelectronics - Magnetic materials - Nanotechnology,
  • Polymers - Colloids,
  • Theoretical - Computational Materials Science,
  • Synthetic Chemistry of Materials,
  • Biomaterials - Biomolecules.
Deadline for submission of the application and supporting documents for the Postgraduate Program is set for May 26th, 2023. The interviews will take place on June 2nd, 2023 between 10:00 - 13:00.

More Information

Παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Γεώργιου Καρχιλάκη

16 Μαρτίου 2023

Site-selective functionalization of silica rod-like colloids
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα Ώρα 13:00 στην αίθουσα Α2 (Α115), στο κτήριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, ΠΚ.
Πρόσκληση - Περίληψη

Παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Δήμητρας Γαϊτάνου

02 Μαρτίου 2023

Porous Materials for the Catalytic Conversion of CO2 to Cyclic Carbonates
Δευτέρα 6/3/2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Τηλε-εκπαίδευσης E-130 στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, ΠΚ.
Πρόσκληση - Περίληψη

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της Μαρίας Ζωγραφάκη

16 Φεβρουαρίου 2023

Solar Light Induced Photocatalytic Removal of Parabens from Water Using Metal/CNN/CeO2 Photocatalysts

Παρασκευή 24/2/2023 και ώρα 10:00

στην αίθουσα Φ2 του Τμήματος Φυσικής, ΠΚ.

Πρόσκληση - Περίληψη

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της Ευδοξίας Δημητρουλάκη

13 Φεβρουαρίου 2023

Laser Assisted Thinning of Aged Varnish Coatings on Painted Artworks; Real-Time Monitoring of the Laser Ablation Process and Assessment of the Treated Surfaces

Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα 9:00

στην αίθουσα Β2 του Τμήματος Χημείας, ΠΚ.

Πρόσκληση - Περίληψη