Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

ΔΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη Info Day – Παρασκευή 19.5 @17.00 | Online

17 Μαΐου 2023

Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες σας στην εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σε αυτό τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, τον σύνδεσμο παρακολούθησης και συνημμένο το banner προς ανάρτηση στις ανακοινώσεις σας και προώθηση στις φοιτήτριες και τους φοιτητές σας.

ΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

17 Μαΐου 2023

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

17 Μαΐου 2023

Δείτε την ανακοίνωση στο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/862-enarksi-ypovolis-aitiseon-gia-sitisi-kai-stegasi-akadimaikou-etous-2023-2024.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΩΝΑΣΗ 2023 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

10 Μαΐου 2023

The Onassis Foundation Science Lecture Series 2023 in PHYSICS

“Applications of Extreme Light”
ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης, 03 – 07 Ιουλίου 2023

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι Διαλέξεις Ωνάση στη Φυσική για το 2023 έχουν ως θέμα “Applications of Extreme Light”.

Ομιλητές των διαλέξεων είναι oι:

 • Gerard Mourou (École Polytechnique, France), Nobel Prize (2018) in Physics
 • Jean – Claude Kieffer (INRS, Canada)
 • Eleftherios Goulielmakis (University of Rostock, Germany)
 • Maciej Lewenstein (ICFO, Spain)
 • Victor Malka (Weizmann Institute of Science, Israel)
 • Chang Hee Nam (Gwangju Institute of Science and Technology, Korea)
 • Joerg Schreiber (Ludwig Maximillians Universitaet, Germany)
 • Toshiki Tajima (University of California Irvine, USA)
 • Paraskevas Tzallas (FORTH, Greece)

Οι Διαλέξεις Ωνάση που διεξάγονται από το έτος 2001 σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση και το Ι.Τ.Ε., έχουν ως στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων, ταλαντούχων επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων φοιτητών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό στο χώρο των Θετικών επιστημών. Για έως 35 Έλληνες και έως 15 μη Έλληνες φοιτητές που επιλέγονται με βάση τις Ακαδημαϊκές τους επιδόσεις προσφέρεται οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ωνάση για τη συμμετοχή τους στις Διαλέξεις.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις Διαλέξεις Ωνάση στη Φυσική περιέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.forth.gr/onassis/index.php?show=2023-07-03.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Μαϊου 2023.

Ομ. Καθηγητής Γιάννης Παπαμαστοράκης
Scientific Director of the Program:
“The Onassis Foundation Science Lecture Series”
Tel/Fax: +30 2810 394269, E-mail: OnassisF AT admin.forth.gr

Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές Υποτροφίες ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

10 Μαΐου 2023

Δείτε την προκήρυξη

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ” (MSc BIOMEDICAL ENGINEERING) – Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

10 Μαΐου 2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί ξενόγλωσσο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Βιοϊατρική Μηχανική» (MSc Biomedical Engineering), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 15 μηνών, το οποίο οδηγεί στην απόκτη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι κατόπιν επιλογής απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής:

 • Θετικών Επιστημών,
 • Επιστημών Μηχανικού και
 • Επιστημών Υγείας
με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στο ΔΠΜΣ.

Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας: Αγγλική

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2023

Συνημμένα έγγραφα:

Υποτροφίες «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» ακαδημαϊκού έτους 2021-22

10 Μαΐου 2023

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού

Ειδικότερα, θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό (1) έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (secr_se@uoc.gr), μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών μετά τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Eφημερίδα των Συντακτώ» (μέχρι και την 20η Ιουνίου 2023) σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συνημμένα αρχεία

Υποτροφίες «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» ακαδημαϊκού έτους 2021-22

10 Μαΐου 2023

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, σύμφωνα με την 347η/14-03-2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (λειτουργούντος ως Συμβουλίου Διοίκησης), δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη».

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με επιλογή, σε φοιτητές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (90%, έτους 2021) την εισαγωγή τους σε Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ πλειόνων υποψηφίων, διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ (εφάπαξ). Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (secr_se@uoc.gr), μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών μετά τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Δημοκρατία» (μέχρι και την 20η Ιουνίου 2023) σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόγραμμα εξέτασης ιδρυματικών μαθημάτων επιχειρηματικότητας

10 Μαΐου 2023

Δείτε το πρόγραμμα στο https://www.materials.uoc.gr/wp-content/uploads/2023/05/Ejetastiki_June_2023-epixeirimatikotita-1.pdf.

Δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ηρακλείου για την υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τους μήνες Μάιο-Ιούνιο ’23

10 Μαΐου 2023

Στα πλαίσια των δράσεων υποστήριξης των φοιτητών/φοιτητριών ενόψει της εξεταστικής περιόδου προσφέρονται τα παρακάτω:

 1. Βιωματικό Σεμινάριο «Τεχνικές Χαλάρωσης» (3 συναντήσεις)

  Ημερομηνίες διεξαγωγής: Δευτέρα 08/05/23, Τετάρτη 10/05/23, Παρασκευή 12/05/23 και ώρα 10:30-12:00. Χώρος διεξαγωγής: Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Ηρακλείου

  Δηλώσεις συμμετοχής έως Πέμπτη 04/05/23 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/U75SkgYucgRVEzp26. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Συντονίστριες Ψυχολόγοι: Βλαστού Π., Καπελλάκη Ρ.

 2. Βιωματικό Σεμινάριο «Διαχείριση Αναβλητικότητας» (3 συναντήσεις)

  Ημερομηνίες διεξαγωγής: Δευτέρα 15/05/23, Τετάρτη 17/05/23, Παρασκευή 19/05/23 και ώρα 10:30-12:00. Χώρος διεξαγωγής: Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Ηρακλείου

  Δηλώσεις συμμετοχής έως Πέμπτη 11/05/23 https://forms.gle/hTFcemZnGy8EtwxH6. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Συντονίστριες Ψυχολόγοι: Κυρικλάκη Α., Παπαδάκη Δ.

 3. Ανοιχτές ημέρες ατομικής υποστήριξης φοιτητών/φοιτητριών για ανησυχίες που σχετίζονται με την εξεταστική περίοδο

  Ημερομηνίες: Παρασκευή 26/05/23, Τρίτη 30/05/23, Τετάρτη 07/06/23.

  Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, μπορούν να προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού στον χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ηρακλείου και να λαμβάνουν συνεδρίες ατομικής υποστήριξης για ανησυχίες που σχετίζονται με την εξεταστική περίοδο από τις ψυχολόγους. Διάρκεια συνεδριών: 30-45 λεπτά. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προσέλευσης.