Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Η έρευνα στο πεδίο των Υλικών στο Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υλικών συστημάτων, εφαρμογών και τεχνικών. Κοινός στόχος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών ιδιοτήτων των υλικών ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων υλικών και πρωτοποριακών τεχνικών. Οι ερευνητές του Τμήματος παράγουν έργο αιχμής, θεωρητικό και πειραματικό, καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο έρευνας σε χαλαρή ύλη (soft matter), βιοϋλικά, ημιαγωγούς, οπτοηλεκτρονικά και μαγνητικά υλικά. Οι επιστήμονες και μηχανικοί των Υλικών ολοένα και περισσότερο εστιάζονται στον έλεγχο των ατομικών και μεσοσκοπικών δομών ώστε να ρυθμίσουν τις ιδιότητες των υλικών. Αυτή η επιδίωξη έχει ωθήσει τον τομέα των Υλικών στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων εργαλείων και τεχνικών για την παρατήρηση και χειρισμό της ύλης σε πολύ μικρή κλίμακα.

Η διεπιστημονική έρευνα στο Τμήμα εστιάζεται στα ακόλουθα πεδία

Ερευνητικά Εργαστήρια