Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Προσωπικό

Αναζήτηση προσωπικού

Μητρώο εκλεκτόρων

Για το μητρώο εκλεκτόρων, πατήστε εδώ.

Τύπος

CARILLO CONSIGLIA

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

CARILLO CONSIGLIA

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

CHAMBON LUCILLE GERMAINE LOUISE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

CHAMBON LUCILLE GERMAINE LOUISE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

COSTANZO SALVATORE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

COSTANZO SALVATORE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

DEIDDA GRAZIANO DANIELE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

DEIDDA GRAZIANO DANIELE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

DESSI CLAUDIA

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

DESSI CLAUDIA

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

DI BATTISTA DIEGO

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

DI BATTISTA DIEGO

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

GAO TINGGE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

GAO TINGGE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

GIULIANI ANTONIO

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

GIULIANI ANTONIO

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

GUNDOGDU SINANIS FUNDA TAMARA

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

GUNDOGDU SINANIS FUNDA TAMARA

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

GURY LEO

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

GURY LEO

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

JACOB ALAN RANJIT

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

JACOB ALAN RANJIT

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

JAYAPRAKASH RAHUL

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

JAYAPRAKASH RAHUL

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

LOUHICHI AMEUR

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

LOUHICHI AMEUR

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

MOGHIMI ESMAEEL

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

MOGHIMI ESMAEEL

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

MOHANDAS .

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

MOHANDAS .

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

PANDEY SAURABH

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

PANDEY SAURABH

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

PARISI DANIELE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

PARISI DANIELE

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΕΛΕΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΕΛΕΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΔΑΒΕΛΟΥ ΔΑΦΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΔΑΒΕΛΟΥ ΔΑΦΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΔΡΟΥΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΔΡΟΥΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΟΚΟΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΟΚΟΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΟΥΛΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΟΥΛΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΚΡΑΣΣΑΣ ΜΥΡΩΝ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΚΡΑΣΣΑΣ ΜΥΡΩΝ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΑΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΑΝΣΟΥΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΑΝΣΟΥΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΗΤΣΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΗΤΣΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΠΟΓΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΠΟΓΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΠΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΠΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΣΚΛΗΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας

ΣΚΛΗΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΤΕΡΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΤΕΡΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΤΖΙΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΤΖΙΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΤΡΙΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΤΡΙΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΤΣΩΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΤΣΩΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφοιτος Διδάκτορας, Φοιτητές

Τηλ.:

Email:

Γραφείο: