Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Προσφερόμενα μαθήματα του ΤΕΤΥ προς τους φοιτητές του

Προσφερόμενα Μαθήματα  Εμβόλιμης Εξεταστικής

Προσφερόμενα μαθήματα του ΤΕΤΥ για φοιτητές άλλων Τμημάτων

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων για φοιτητές του ΤΕΤΥ

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Προσφερόμενα Παιδαγωγικά μαθήματα στη Σχολή

Προσφερόμενα Ιδρυματικά Μαθήματα

Προσφερόμενα Μαθήματα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στη Σχολή

Όποιος/α φοιτητής/τρια ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει κάποιο από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ε.Ι.Φ., θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως με e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος (secretariat@materials.uoc.gr).

Τα ects από τα μαθήματα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων δεν υπολογίζονται στις μονάδες λήψης πτυχίου του Τμήματος.