Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Προσφερόμενα Ιδρυματικά Μαθήματα

Σύμφωνα με την επιτροπή προπτυχιακών σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα μαθήματα αυτά για τη λήψη πτυχίου έως δύο μαθήματα που θα προσμετρηθούν στις ελεύθερες επιλογές μαθημάτων άλλων τμημάτων. Αν κάποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει παραπάνω μαθήματα, μπορεί να το κάνει, απλά τα μαθήματα αυτά δεν θα συνυπολογιστούν για τη λήψη πτυχίου, θα αναφέρονται στο παράρτημα διπλώματος.

Λόγω συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος ωστόσο προτείνουμε στους φοιτητές μας να επιλέξουν τα αντίστοιχα μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα (ΕΤΥ-207, ΠΚ1004).

Σε περίπτωση δήλωσης των εν λόγω μαθημάτων από τους φοιτητές του τμήματός μας τα ECTS που θα αποκτηθούν, θα υπολογιστούν ως ελεύθερες μονάδες(*) κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τα έξτρα παιδαγωγικά μαθήματα που παρακολουθείτε.

(*) Ελεύθερες μονάδες είναι οι μονάδες που αποκτούνται από μαθήματα που δεν υπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου, αναφέρονται όμως στο παράρτημα διπλώματος.