Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Προσωπικό

Αναζήτηση προσωπικού

Μητρώο εκλεκτόρων

Για το μητρώο εκλεκτόρων, πατήστε εδώ.

Τύπος

Βαμβακάκη Μαρία

Διοίκηση, Καθηγητής, Πρόεδρος

Βαμβακάκη Μαρία

Διοίκηση, Καθηγητής, Πρόεδρος

Τηλ.:
+302810545019 , +302810545013

Email:
vamvakak@materials.uoc.gr

Γραφείο:
Γ.213, Department of Chemistry

Παπάζογλου Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διοίκηση

Παπάζογλου Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διοίκηση

Τηλ.:
+302810394281 , +302810391273

Email:
dpapa@materials.uoc.gr

Γραφείο:
Β.213, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Β.110 ΙΗΔΛ-ΙΤΕ