Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Προσωπικό

Αναζήτηση προσωπικού

Μητρώο εκλεκτόρων

Για το μητρώο εκλεκτόρων, πατήστε εδώ.

Τύπος

Θεοδωρίδης Δημήτρης

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Θεοδωρίδης Δημήτρης

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Τηλ.:
2810394285

Email:
dimtheo@materials.uoc.gr

Γραφείο: