Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Προσωπικό

Αναζήτηση προσωπικού

Μητρώο εκλεκτόρων

Για το μητρώο εκλεκτόρων, πατήστε εδώ.

Τύπος

Βαμβασάκης Ιωάννης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Βαμβασάκης Ιωάννης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Παπαδόπουλος Κώστας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Παπαδόπουλος Κώστας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:
+302810394288

Email:
costis.papa@materials.uoc.gr

Γραφείο:
Room E-116, Mathematics' Bldg.

Σπανάκης Μανώλης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Σπανάκης Μανώλης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:
+30 2810393053(office) 2810394121(lab)

Email:
spanakis@materials.uoc.gr

Γραφείο:
E-110, Ground floor, Mathematics Bldg.

Σταματιάδης Σταμάτης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Σταματιάδης Σταμάτης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:
+302810394284

Email:
stamatis@materials.uoc.gr

Γραφείο:
Room B-201, CSD' Building

Στεφανάκης Δημήτρης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Στεφανάκης Δημήτρης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:
2810394009

Email:
dimstef@materials.uoc.gr

Γραφείο:
Ε-108 Mathematics Building

Στρατάκης Μανώλης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Στρατάκης Μανώλης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:
2810394291

Email:
mstratakis@materials.uoc.gr

Γραφείο:
Ε-112 Κτήριο Μαθηματικών

Τυλιανάκης Μανώλης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τυλιανάκης Μανώλης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:
+302810394287

Email:
tilman@materials.uoc.gr

Γραφείο:
Room B-203, CSD' Building