Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Προσωπικό

Αναζήτηση προσωπικού

Μητρώο εκλεκτόρων

Για το μητρώο εκλεκτόρων, πατήστε εδώ.

Τύπος

Κάλλια Κατσαμποξάκη – Hodgetts

Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας

Κάλλια Κατσαμποξάκη – Hodgetts

Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας

Τηλ.:
+30 2810545102

Email:
katsampoxaki@uoc.gr

Γραφείο:
Γραφείο 202, Κτήριο Διοίκησης ΙΙ (Κοσμητεία)

Σησαμάκης Μανώλης Μ.

Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας

Σησαμάκης Μανώλης Μ.

Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας

Τηλ.:
+30 2810393846

Email:
msis@uoc.gr

Γραφείο:
Γ-214, Κτίριο Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών