Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Προσωπικό

Αναζήτηση προσωπικού

Μητρώο εκλεκτόρων

Για το μητρώο εκλεκτόρων, πατήστε εδώ.

Τύπος

Chronis Nikos

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Chronis Nikos

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Tokatlidis Kostas

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Tokatlidis Kostas

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Γιαπιντζάκης Ιωάννης

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Γιαπιντζάκης Ιωάννης

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Κουτσός Βασίλειος

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Κουτσός Βασίλειος

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Μανιάς Ευάγγελος

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Μανιάς Ευάγγελος

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Σαββίδης Παύλος

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Σαββίδης Παύλος

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:
psav@materials.uoc.gr

Γραφείο:

Σούκουλης Κώστας

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Σούκουλης Κώστας

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Φυτάς Γεώργιος

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Φυτάς Γεώργιος

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Χατζηκυριάκος Σάββας

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Χατζηκυριάκος Σάββας

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο:

Χριστοδουλίδης Ιωσήφ

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Χριστοδουλίδης Ιωσήφ

Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Τηλ.:

Email:

Γραφείο: