Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Προσωπικό

Αναζήτηση προσωπικού

Μητρώο εκλεκτόρων

Για το μητρώο εκλεκτόρων, πατήστε εδώ.

Τύπος

Αθανασάκη Κατερίνα

Γραμματεία, Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Αθανασάκη Κατερίνα

Γραμματεία, Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Τηλ.:
+30 2810394462

Email:
k.athanasaki@materials.uoc.gr

Γραφείο:

Στρατήγης Χαράλαμπος

Γραμματεία, Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Στρατήγης Χαράλαμπος

Γραμματεία, Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Τηλ.:
2810394272

Email:
stratigis@materials.uoc.gr

Γραφείο:

Συγγελάκη Φωτεινή

Γραμματεία, Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Συγγελάκη Φωτεινή

Γραμματεία, Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Τηλ.:
2810394270

Email:
fsygelaki@materials.uoc.gr

Γραφείο: