Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Προσωπικό

Αναζήτηση προσωπικού

Μητρώο εκλεκτόρων

Για το μητρώο εκλεκτόρων, πατήστε εδώ.

Τύπος

Κουτσουρούμπη Ειρήνη

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Κουτσουρούμπη Ειρήνη

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:

Email:
eirinink@materials.uoc.gr

Γραφείο:

Μανουράς Θεόδωρος

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Μανουράς Θεόδωρος

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:
2810 545118

Email:
tman@iesl.forth.gr

Γραφείο:
Α108 - Κτήριο Χημικού

Ξηρουχάκης Φραγκίσκος

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Ξηρουχάκης Φραγκίσκος

Συμβασιούχο Διδακτικό Προσωπικό

Τηλ.:

Email:
fxirouchakis@materials.uoc.gr

Γραφείο: