Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια αναμένεται να γνωρίζει τις βασικές έννοιες δομημένου προγραμματισμού και να είναι σε θέση να αναπτύσσει και να υλοποιεί στη γλώσσα προγραμματισμού Python απλούς αλγόριθμους.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:21:05

Διδάσκων

Στεφανάκης Δημήτρης

Email: dimstef@materials.uoc.gr

Τηλ.: 2810394009

Γραφείο: Ε-108 Mathematics Building

Ώρες γραφείου: Wednesday 11.00-13.00.

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τρίτη 11:00-14:00 στην αίθουσα Α210 του κτηρίου Μαθηματικών.
Ώρες Εργαστηρίων
 1. Παρασκευή 09:00-12:00.
 2. Δευτέρα 17:00-20:00.

στο εργαστήριο υπολογιστών, αιθ. Ε-109, κτήριο Μαθηματικού (απέναντι από τη Γραμματεία).

Ανακοινώσεις

 • Το πρώτο μάθημα ξεκινά την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου με τη διάλεξη της θεωρίας. Τα εργαστηριακά μαθήματα αρχίζουν την Παρασκευή 30/9 και τη Δευτέρα 3/10. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην πρώτη συνάντησή μας.

Διδασκόμενη Ύλη

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει

 • Εγκατάσταση της Python (v. 3.x), Διαδραστικό περιβάλλον, εκτέλεση κώδικα από γραμμή εντολής.
 • Αντικείμενα, Μεταβλητές, Αριθμητικοί Τελεστές, Παραστάσεις, Κανόνες σύνταξης κώδικα, Βιβλιοθήκες (modules).
 • Αριθμητικοί τύποι (Integer, Float, Complex), Συμβολοσειρές (Strings), Λογικός τύπος, Μετατροπές τύπων, εκτύπωση, μορφοποίηση εκτύπωσης, Διαδραστική είσοδος δεδομένων.
 • Βασικές ενσωματωμένες συναρτήσεις (abs(), len(), range(), list(), min(), max() κλπ), Εισαγωγή βιβλιοθηκών στον κώδικα, Μαθηματικές συναρτήσεις της βιβλιοθήκης math.
 • Εντολές ελέγχου (if…elif…else και match…case), Τελεστές σύγκρισης, Λογικοί τελεστές, Τελεστές υποσυνόλων, Τελστές ταυτότητας, Λογικές εκφράσεις.
 • Εντολές επανάληψης (while…else, for…else), Εντολές αλλαγής ροής (break, continue, pass).
 • Λίστες (lists), Πλειάδες (tuples), Προσθήκη (append) – Διαγραφή (del) στοιχείου λίστας, Τεμαχισμός (slicing).
 • Χειρισμός αρχείων.
 • Συναρτήσεις οριζόμενες από τον προγραμματιστή, Ορίσματα, Προκαθορισμένα ορίσματα, σχολιασμός (Doc strings), Συναρτήσεις ως ορίσματα συναρτήσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια αναμένεται:

 • να γνωρίζει τις βασικές έννοιες δομημένου προγραμματισμού και να είναι σε θέση να αναπτύσσει και να υλοποιεί στη γλώσσα προγραμματισμού Python απλούς αλγόριθμους.
 • να αποκτήσει τη δυνατότητα δημιουργίας μικρών εφαρμογών για την επεξεργασία πειραματικών δεδομένων στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών όπως προσαρμογή βέλτιστης καμπύλης σε πειραματικά δεδομένα, δημιουργία απλών διαγραμμάτων κλπ.
 • να έχει την απαραίτητη προετοιμασία ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει τα επόμενα υπολογιστικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (ΕΤΥ-213), Προχωρημένος Προγραμματισμός (ΕΤΥ-215), Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Ι (ΕΤΥ- 447) και ΙΙ (ΕΤΥ-512), Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών (ΕΤΥ-448), Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων (ΕΤΥ-410).
 • να μπορεί να κατανοήσει ή και να σχεδιάσει απλά προγράμματα σε γλώσσες προγραμματισμού που έχουν παρόμοιες δυνατότητες με την Python.
 • να έχει αναπτύξει ένα συστηματικό τρόπο ανάλυσης ενός σύνθετου, πολύπλοκου προβλήματος σε πολλά, απλά και εύκολα επιλύσιμα στάδια. Η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι απαραίτητη σε πολλά μαθήματα θετικών επιστημών και βασικό χαρακτηριστικό ενός επιστήμονα.

Τι ισχύει για τους παλαιότερους φοιτητές

Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί πρώτη φορά στο μάθημα μέχρι και το ακ. έτος 2021-2022, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Νέα ύλη μαθήματος
  • Για τους φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στη νέα ύλη του μαθήματος, θα ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν για αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά.
 • Παλαιά ύλη μαθήματος
  • Δικαιούνται εξέτασης στην παλαιά ύλη (Fortran) οι εξής:
   • Οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακ. έτος 2017-18 και
   • Οι φοιτητές που εισήχθησαν από το ακ. έτος 2018-19 και μέχρι και το 2021-22 και ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ τα εργαστήρια του μαθήματος σε Fortran
  • Δεν δικαιούνται εξέτασης στην παλαιά ύλη (Fortran) (άρα πρέπει να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια σε Python) οι εξής:
   • Οι φοιτητές που εισήχθησαν από το ακ. έτος 2018-19 και μέχρι και το 2021-22 και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ τα εργαστήρια του μαθήματος σε Fortran και
   • Όποιος άλλος επιθυμεί
  • Η παλαιά ύλη θα εξεταστεί στις περιόδους:
   1. Ιανουαρίου 2023, εμβόλιμη Ιουνίου 2023, Σεπτεμβρίου 2023,
   2. Ιανουαρίου 2024, εμβόλιμη Ιουνίου 2024, Σεπτεμβρίου 2024,
   3. Ιανουαρίου 2025, εμβόλιμη Ιουνίου 2025, Σεπτεμβρίου 2025

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες στο eclass του μαθήματος.

Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Α
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 5
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα