Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Η ύλη του μαθήματος αποτελεί μια γενική εισαγωγή στις βασικές χημικές έννοιες. Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των πρωτοετών φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το τμήμα και άπτονται στην επιστήμη της Χημείας.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:20:24

Διδάσκοντες

Τυλιανάκης Μανώλης

Email: tilman@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394287

Γραφείο: Room B-203, CSD' Building

Ώρες γραφείου:

Στούμπος Κωνσταντίνος

Email: cstoumpos@materials.uoc.gr

Τηλ.: +30 2810 54 5037

Γραφείο: Γ.203, Χημεία

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 09:00-11:00, Τρίτη 09:00-11:00 και Πέμπτη 09:00-11:00.

Ανακοινώσεις

 • 26/9/2029: Όσοι φοιτητές πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα της Γενικής Χημείας θα πρέπει να εγγραφούν στο teleclass του μαθήματος.
 • 26/9/2022: Η τρόπος εξέτασης του μαθήματος είναι είτε με τρεις εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με ύλη τα αντίστοιχα τμήματα της ύλής που έχουν διδαχθεί μέχρι τότε, είτε με μία τελική εξέταση στην εξεταστική του Ιανουαρίου σε όλη την ύλη. Ένας φοιτητής έχει δικαίωμα να γράψει την πρώτη εξέταση προόδου αλλά τελικά να επιλέξει να εξεταστεί μόνο με την τελική εξέαση του Ιανουαρίου. Αν ένας φοιτητής συμμετάσχει στις δύο πρώτες εξετάσεις προόδου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην γραπτή εξέταση του Ιανουαρίου.

Διδασκόμενη Ύλη

 1. Βασικές γνώσεις Χημείας: Μονάδες μέτρησης, εξισορρόπηση χημικών αντιδράσεων
 2. Ατομική και μοριακή δομή της ύλης: Δομή του ατόμου, Ατομικά τροχιακά, Περιοδικός Πίνακας και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων, Χημικός Δεσμός και Θεωρίες Δεσμού, Μοριακή Γεωμετρία, Μοριακά τροχιακά
 3. Καταστάσεις της ύλης και διαλύματα: Αέρια φάση, Καταστατική εξίσωση των αερίων, Κινητική θεωρία των αερίων, Υγρή φάση, διαμοριακές δυνάμεις, διαγράμματα φάσης, Στερεά φάση, Δομή των στέρεων, Τύποι δεσμών στα στερεά, Κράματα, Μέταλλα-Ημιαγώγοι-Μονωτές, Πολυμερή, Νανοϋλικά, Ιδιότητες διαλυμάτων, Προσθετικές ιδιότητες
 4. Χημικές αντιδράσεις και Χημική ισορροπία: Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων, τάξη αντίδρασης, Χημική ισορροπία, Αρχή LeChatelier, Οξεοβασική ισορροπία, Κατηγοριοποίηση οξέων-βάσεων, Επίδραση κοινού ιόντος, Διαλυτότητα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος αποτελεί μια γενική εισαγωγή στις βασικές χημικές έννοιες. Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των πρωτοετών φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το τμήμα και άπτονται στην επιστήμη της Χημείας. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. Βασικές γνώσεις Χημείας
 2. Ατομική και μοριακή δομή της ύλης
 3. Καταστάσεις της ύλης και διαλύματα.
 4. Χημικές αντιδράσεις και Χημική ισορροπία

Γενικές ικανότητες

 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αξιολόγηση φοιτητών

Στο μάθημα θα δοθούν δύο γραπτές εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η τελική γραπτή εέταση την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο τελικός βαθμός θα είναι Τ.Β =30%*βαθμός α προόδου + 30%*βαθμός β προόδου + 40%*βαθμός τελικής εξέτασης. Προϋπόθεση επιτυχίας του μαθήματος είναι ο βαθμός τελικής εξέτασης να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε).

Βιβλιογραφία

 1. T. L. Brown, H. E. Lemay, B. E Bursten, C. J. Murphy, P. M. Woodward, M. W. Stoltzfus ««Χημεία, η Κεντρική Επιστήμη», 13η Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη 2016
 2. D. D. Ebbing, S. D. Gammon «Σύγχρονη Γενική Χημεία» 10η έκδοση, Εκδόσεις Τραυλός 2014
 3. P. Atkins, L. Jones, L. Laverman «Αρχές Χημείας» 1η έκδοση, Εκδόσεις Utopia 2018
Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Α
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 6
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα