Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα οργανικής χημείας και έχει στόχο την μετάδοση βασικών γνώσεων οργανικής χημείας που απαιτούνται για την κατανόηση και επιτυχή ολοκλήρωση άλλων προπτυχιακών μαθημάτων υποβάθρου όπως η χημεία υλικών, η χημεία πολυμερών, η βιοχημεία, τα βιοϋλικά.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 11:03:48

Διδάσκων

Βελώνια Κέλλυ

Email: velonia@materials.uoc.gr

Τηλ.: +30 2810 39 4036

Γραφείο: Γ.216, κτίριο Χημείας

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 09:00-11:00, Τετάρτη 09:00-11:00, Πέμπτη 16:00-18:00, αιθ. Β2 Χημικού.

Ανακοινώσεις

 • Ιστοσελίδα του μαθήματος: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3512. Απαιτείται εγγραφή.
 • Το μάθμα θα αρχίσει την Τετάρτη 8/2, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Διδασκόμενη ύλη

Κεφάλαιο 1
Ανασκόπηση Γενικής Χημείας. Δομή, δεσμοί, μοριακές ιδιότητες και φύση οργανικών ενώσεων.
Κεφάλαιο 2
Μοριακές Αναπαραστάσεις.
Κεφάλαιο 3
Οξέα και Βάσεις.
Κεφάλαιο 4
Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια.
Κεφάλαιο 5
Στερεοϊσομέρεια, Στερεοχημεία.
Κεφάλαιο 6
Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί Χημικών Αντιδράσεων.
Κεφάλαιο 7
Αντιδράσεις Υποκατάστασης.
Κεφάλαιο 8
Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης.
Κεφάλαιο 9
Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων.
Κεφάλαιο 10
Αλκύνια, Αλκυλακογονίδια.

Συνοπτικά (βασικοί ορισμοί):

Κεφάλαιο 11
Ριζικές Αντιδράσεις.
Κεφάλαιο 14
Προσδιορισμός δομής οργανικών ενώσεων: Εισαγωγή στη φασματομετρία μάζας (ΜS) και υπέρυθρου (IR), φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (ΝΜR) και φασματοσκοπία υπεριώδους (UV).
Κεφάλαιο 15
Αρωματικές Ενώσεις.
Κεφάλαιο 21
Υδατάνθρακες.
Κεφάλαιο 22
Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες.
Κεφάλαιο 23
Λιπίδια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να σχεδιάζουν τη δομή οργανικών ενώσεων και οντοτήτων που χρησιμοποιούνται ευρέως στη χημεία των υλικών,
 • Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τις διάφορες κατηγορίες οργανικών ενώσεων και τις κύριες ιδιότητές τους,
 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν βασικές αρχές της οργανικής χημείας όπως η φύση των χημικών δεσμών, η ισομέρεια, η στερεοχημεία, χημικές αντιδράσεις και μηχανισμοί,
 • Να συσχετίζουν την δομή μιας οργανικής ένωσης με τις φυσικές της ιδιότητες (σχετικό σημείο βρασμού, σημείο τήξης και διαλυτότητα),
 • Να κατανοούν τους βασικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων και να τους χρησιμοποιούν για την κατανόηση, το σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων υλικών,
 • Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εργαστηριακών μαθημάτων (υποβάθρου ή/και εξειδικευμένων εργαστηρίων) που εμπεριέχουν σύνθεση οργανικών,
 • Να συμμετέχουν σε ένα διεπιστημονικό εργαστηριακό περιβάλλον που απαιτεί βασική κατανόηση οργανικής χημείας (στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας ή προγράμματος Erasmus)

Αξιολόγηση φοιτητών

Πρόοδος
Προαιρετική (συμμετοχή μόνο μετά από δήλωση)
Βαθμός
max[Βαθμός Τελικής Εξέτασης, {60% Βαθμός Τελικής Εξέτασης + 40% Βαθμός Προόδου}, {50% Βαθμός Τελικής Εξέτασης + 30% Βαθμός Προόδου + 20% Test}, {80% Βαθμός Τελικής Εξέτασης + 20% Test}].
Προϋπόθεση
Βαθμός Τελικής Εξέτασης >4 και συμμετοχή σε όλα τα tests.

Η πρόοδος και η τελική εξέταση περιλαμβάνουν:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
 • Επίλυση προβλημάτων οργανικής χημείας.

Βιβλιογραφία

 • Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής, David Klein, 1η έκδοση, Μετάφραση, Utopia Publishing, Αθήνα, 2015.
 • Οργανική́ Χημεία, John McMurry, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012.
Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Β
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 6
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα