Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 11:14:08

Διδάσκων

Προαπαιτούμενο

Οργανική Χημεία
Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 12:00-15:00

Ανακοινώσεις

 • Το υλικό του μαθήματος βρίσκεται εδώ.
 • Οι διαφάνειες του μαθήματος θα αναρτώνται στο eclass μετά από κάθε διάλεξη.
 • Έναρξη διαλέξεων: Δευτέρα 13/2

Διδασκόμενη ύλη

 • Μοριακός σχεδιασμός της ζωής
 • Βιοχημική εξέλιξη
 • Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών
 • DNA, RNA και η ροή των γενετικών πληροφοριών
 • Εξερευνώντας την εξέλιξη
 • Ενζυμα: βασικές αρχές και κινητική
 • Στρατηγικές κατάλυσης
 • Υδατάνθρακες και λιπίδια

Επίσης τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη γίνεται προσκεκλημένη διάλεξη από τον καθηγητή της Ιατρικής Ιωάννη Ηλιόπουλο με θέμα τα λογισμικά αναζήτησης SwissProt, BLAST, και επίσης εισαγωγική διάλεξη με θέμα τον τομέα της Βιοπληροφορικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μοριακού σχεδιασμού της ζωής, της δομής και λειτουργίας των θεμελιωδών βιοχημικών μορίων, της βιοχημικής εξέλιξης και της ροής των γενετικών πληροφοριών. Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με τον μοριακό σχεδιασμό της ζωής
 2. εμπέδωση της δομής και λειτουργίας των θεμελιωδών βιοχημικών μορίων, που χρησιμοποιούνται από την φύση ως δομικοί λίθοι (νουκλεϊνικά οξέα, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια)
 3. προετοιμασία των φοιτητών για την διδασκαλία του μαθήματος των φυσικών βιοϋλικών και των εφαρμογών τους (μάθημα ETY-391)

Γενικές ικανότητες

 • Ανάπτυξη διεπιστημονικής και κριτικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σημειώσεις – Διαλέξεις

Βρίσκονται εδώ.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει συνδυασμό:

 • Ερωτήσεων με επιλογή πολλαπλών απαντήσεων
 • Ανάπτυξης θεμάτων

Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος

Από το βιβλίο “ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ”, L. STRYER, 7Η ΕΚΔΟΣΗ , ΠΕΚ 2012

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 56 «ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ….» ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 57 «Η ΚΑΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 59 « Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ…»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2: 3, 4, 5,6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 28, 29, 31

Κεφάλαιο 4
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 128 «Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΖΕΙ….»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 4: 2,3,4, 5, 6, 7, 8,11,14,15,16, 21, 27,28, 31,33, 34, 39, 43, 44, 45

Κεφάλαιο 6
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 6.5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 6: 2, 6, 8, 10

Κεφάλαιο 8
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 8.4.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 242 « ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ», ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 246 «ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 247 « ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ…»

Από το βιβλίο “ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ”, L. STRYER, 8Η ΕΚΔΟΣΗ , ΠΕΚ 2017

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 56 «ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ….» ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 57 «Η ΚΑΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 59 « Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ…»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2: 3, 4, 5,6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 31, 33,34

Κεφάλαιο 4
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 128 «Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΖΕΙ….»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 4: 2,3,4, 5, 6, 7, 8,11,14,15,17, 19, 24, 30, 32, 33,38,39,49

Κεφάλαιο 6
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 6.5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 6: 2, 6, 8, 10

Κεφάλαιο 8
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 8.4.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 246 «ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ», ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 251 «ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 252 «ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ…»

Βιβλιογραφία

 1. Lubert Stryer et al., “Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία”, τόμος Ι, Ελληνική μετάφραση, Έβδομη έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Biochemistry, Journal of Biological Chemistry

Διαδικτυακά βοηθήματα για την κατανόηση των βιολογικών δομών

 1. Proteopedia
 2. Biotopics-molecules displayed in 3D
 3. Molecules in motion
 4. Molviz