Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μελέτη κυτταρικών δομών, μηχανισμών διάδοσης πληροφορίας, βιοσύνθεση βιομορίων και αλληλεπίδραση κυττάρων και οργανισμών με το περιβάλλον.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:28:59

Διδάσκων

Χατζηνικολαΐδου Μαρία

Email: mchatzin@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394276 (γραφείο), +302810394277 (εργαστήριο)

Γραφείο: 208α, κτίριο Βιολογίας

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Οργανική Χημεία

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 11:00-14:00.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

 1. Εισαγωγή στο κύτταρο και στα δομικά στοιχεία του
 2. Λιπίδια και βιολογικές μεμβράνες
 3. Μεμβρανική μεταφορά
 4. Σηματοδότηση – Πορείες μεταγωγής σημάτων
 5. Aντιγραφή, επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός του DNA
 6. Ολοκλήρωση μεταβολισμού
 7. Ανοσοποιητικό σύστημα
 8. Μετάφραση του mRNA
 9. Αισθητικά συστήματα
 10. Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις και εξωκυττάρια ουσία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την μελέτη κυτταρικών δομών, μηχανισμών διάδοσης πληροφορίας, βιοσύνθεση βιομορίων και αλληλεπίδραση κυττάρων και οργανισμών με το περιβάλλον. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με τα τις κυτταρικές δομές και λειτουργίες, και τη βιοχημεία που τις διέπει
 2. εμπέδωση των μηχανισμών μετάδοσης πληροφορίας στα κύτταρα
 3. χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για επίλυση προβλημάτων κυτταρικών συστημάτων
 4. προετοιμασία των φοιτητών για την διδασκαλία του μαθήματος των συνθετικών βιοϋλικών και των εφαρμογών τους (μάθημα ETY- 491).

Γενικές ικανότητες

 • Ανάπτυξη διεπιστημονικής και κριτικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Βιβλιογραφία

 • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Βιοχημεία (απόδοση στα ελληνικά), Όγδοη έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018

Το βιβλίο καλύπτει κατά 100% τη συνολική διδασκόμενη ύλη.

Επιπλέον βιβλιογραφία

 • Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, (2η έκδοση) Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts & Walter. Εκδόσεις Πασχαλίδη 2006.
 • Molecular Biology of the Cell (5η έκδοση), Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts & Walter. Garland Publishing Inc 2008.
 • Molecular Cell Biology, (6η έκδοση), Lodish, Berk, Kaiser, Krieger, Scott, Bretscher, Ploegh & Matsudaira, W.H.Freeman & Co Ltd, 2007.
 • Βιολογία Κυττάρου (4η έκδοση), Μαργαρίτη, Γαλανόπουλου, Κεραμάρη, Μαρίνου, Παπασιδέρη, Στραβοπόδη & Τρουγκάκου. Εκδόσεις Λίτσα 2004.
Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Ε
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα