Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές και πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μελέτη επιφανειών και νανοϋλικών, με έμφαση σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:23:07

Διδάσκοντες

Στούμπος Κωνσταντίνος

Email: cstoumpos@materials.uoc.gr

Τηλ.: +30 2810 54 5037

Γραφείο: Γ.203, Χημεία

Ώρες γραφείου:

Ρεμεδιάκης Γιάννης

Email: remed@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394250

Γραφείο: B207, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών

Ώρες γραφείου:

Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο ΣΤ
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά