Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Βασικές κατηγορίες υλικών νανοϋλικά, πολυμερή, δομικά υλικά, καταλύτες, προσροφητικά υλικά σε δύο κατευθύνσεις α) η χρήση-εφαρμογή αυτών των υλικών σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και β) η επίπτωση αυτών των υλικών στο περιβάλλον κατά την παραγωγή τους, χρήση και διάθεση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και της ανακύκλωσής τους.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:25:22

Διδάσκων

Μανουράς Θεόδωρος

Email: tman@iesl.forth.gr

Τηλ.: 2810 545118

Γραφείο: Α108 - Κτήριο Χημικού

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ανακοινώσεις

 • Οι διαλέξεις του μαθήματος ξεκινούν στις 6/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ύλη Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή βασικών εννοιών, των μοριακών-χημικών χαρακτηριστικών των υλικών και πώς σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Θα παρουσιαστεί το σύγχρονο πρόβλημα της χημικής ρύπανσης, σε ποιες βασικές φυσικοχημικές αρχές στηρίζεται, ποιες ειναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ευρέως χρησιμοποιούμενων πολυμερών και θα παρουσιαστούν οι φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις υγρού-στερεού. Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες χρήσης υλικών και θα προβληματιστούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΓΡΟΥ-ΣΤΕΡΕΟΥ
 • Η ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΩΝ
 • ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ
 • ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
 • ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
 • ΠΟΛΥΜΕΡΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
 • ΤΣΙΜΕΝΤΟ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 • ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα καλύπτει σε βασικό επίπεδο τις βασικές κατηγορίες υλικών νανοϋλικά, πολυμερή, δομικά υλικά, καταλύτες, προσροφητικά υλικά σε δύο κατευθύνσεις α) η χρήση-εφαρμογή αυτών των υλικών σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και β) η επίπτωση αυτών των υλικών στο περιβάλλον κατά την παραγωγή τους, χρήση και διάθεση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και της ανακύκλωσής τους.

 1. Κατανόηση των βασικών παραμέτρων της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
 2. Κατανόηση της σημασίας της δομής των υλικών σε σχέση με την λειτουργία τους και τις φυσικές τους ιδιότητες.
 3. Εμβάθυνση στην σύνδεση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών εν σχέση με την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά.
 4. Εμβάθυνση στην χρήση νέων καινοτόμων υλικών για αντιρρύπανση.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σημειώσεις Διαλέξεων – Ερωτήσεις – Ασκήσεις

https://teleclass.materials.uoc.gr/courses/SEM6106/

Βιβλιογραφία

 • Δεληγιαννάκης Ι. Υλικά και Περιβάλλον,2011 εκδόσεις Τζιόλα
 • Environmental Nanotechnology: Applications and Impacts of Nanomaterials (1st Ed) M. Wiesner, J.-Y. Bottero, McGraw-Hill Education, 2007.
 • Degradable Polymers, Recycling, and Plastics Waste Management A-C. Albertson, S.J, Huang, 1995 Marcel-Dekker
 • Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar (2008) CRC Press.
 • Physical Methods for Materials Characterisation, Peter E.J. Flewitt, R.K. Wild (2003) CRC Press