Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση και κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο των μετρητικών συστημάτων, αλλά και του αυτοματισμού των συστημάτων αυτών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:36:32

Διδάσκων

Σαββίδης Παύλος

Email: psav@materials.uoc.gr

Τηλ.:

Γραφείο:

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Ανακοινώσεις

Κανονισμός Εργαστηρίου

Αριθμός απουσιών

  1. Για τους φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει μία (1) απουσία απαιτείται τεκμηριωμένη και αποδεκτή αιτιολόγηση αδυναμίας συμμετοχής και στην περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η αιτιολόγηση αναπληρώνεται η χαμένη άσκηση.
  2. Για τους φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει δύο (2) απουσίες απαιτείται τεκμηριωμένη και αποδεκτή αιτιολόγηση αδυναμίας συμμετοχής και για τις δύο ασκήσεις, και προβλέπεται υποχρεωτική επανάληψη τουλάχιστον της μιας των συγκεκριμένων εργαστηριακών ασκήσεων σε αναπληρωματικό εργαστηριακό μάθημα που θα προγραμματιστεί στο τέλος εξαμήνου.
  3. Για τους φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει τρεις (3) ή περισσότερες απουσίες το εργαστηριακό μάθημα επαναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Χρόνος προσέλευσης

Η προσέλευση στον χώρο των εργαστηριακών μαθημάτων θα γίνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών.

Γενικοί κανόνες

  • Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ποτά στους εργαστηριακούς χώρους.
  • Δεν απαιτείται χρήση εργαστηριακής στολής.
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα στα εργαστήρια, όπως σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους.
  • Τέλος, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στη χρήση και συντήρηση πάσης φύσεως οργάνων και εξοπλισμού του εργαστηρίου με πνεύμα λειτουργικότητας και οικονομίας!
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Ζ
ECTS
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα