Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:21:21

Διδάσκων

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Ώρες και Αίθουσες Διδασκαλίας

Θεωρία
Τετάρτη 11:15-12:30, Αιθ. A2 Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.
Εργαστήριο
Τετάρτη 12:30-15:00, στο εργαστήριο υπολογιστών, αιθ. Ε-109, κτίριο Μαθηματικού.

Ανακοινώσεις

  • Το μάθημα θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία. Αρχίζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
  • Όριο συμμετεχόντων: 20

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Συμμετοχή-Ασκήσεις 10%
Πρόοδος 30%
Τελική Εξέταση 60%

Βιβλιογραφία

Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Ζ
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 5
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα