Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μία ορθολογική περιγραφή των εξισώσεων διατήρησης ορμής, μηχανικής ενέργειας και συνέχειας για διάφορα υλικά και συνθήκες.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:25:42

Διδάσκων

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Ώρες και Αίθουσα Διδασκαλίας

Πέμπτη 12:00-15:00, Αιθ. Α2 Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Ανακοινώσεις

 • Το μάθημα θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία. Αρχίζει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Αντικείμενο –Σκοπός

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Μαθηματική περιγραφή ισοζυγίων, κατανόηση φυσικής σημασίας μεγεθών και διαδικασίες επίλυσης.
 • Εμπέδωση της διαφοράς Νευτωνικών από μή-Νευτωνικά ρευστά και της δημασίας της.
 • Κατανόηση της σημασίας και χρησιμότητας της ρευστοδυναμικής στις εφαρμογές κατεργασίας υλικών.

Διδακτέα Ύλη

 • Εισαγωγικές έννοιες (ρευστά και ‘χαλαρή’ ύλη, πολυμερή, κολλοειδή, τασηενεργά υλικά, ροϊκά φαινόμενα)
 • Βασικά Στοιχεία Διανυσματικού και Τανυστικού Λογισμού
 • Κύριες αρχές μηχανικής Νευτωνικών ρευστών (υγρά, απλές στρωτές ροές)
 • Μοριακή προέλευση ιξώδους
 • Διατήρηση ορμής, μικροσκοπικά (Navier Stokes) και μακροσκοπικά ισοζύγια
 • Μη-Νευτωνικά Ρευστά
 • Διαστατική ανάλυση
 • Οριακά στρώματα, υδροδυναμική, εξωτερική ροή, συντελεστής τριβής
 • Ειδικά κεφάλαια (τυρβώδης ροή, ενέργεια, χρονική εξάρτηση)

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Συμμετοχή/Παρουσίαση 10%
Πρόοδος 40%
Τελική Εξέταση 50%

Βιβλιογραφία

“Fundamentals of Fluid Mechanics”, by Munson, Okiishi, Huebsch, Rothmayer (7th Edition, Wiley)

Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Ζ
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα