Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Λεπτομερής συζήτηση των βασικών ,στατικών και δυναμικών, ιδιοτήτων των πολυμερών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 12:07:28

Διδάσκων

Βλασσόπουλος Δημήτρης

Emails: dvlasso@materials.uoc.gr , dvlasso@iesl.forth.gr

Τηλ.: +30 2810 391469

Γραφείο: ΙΗΔΛ-ΙΤΕ Δ102

Ώρες γραφείου:

Ανακοινώσεις

 • Το μάθημα αρχίζει την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα, εξ αποστάσεως μέσω BigBlueButton. Για να το παρακολουθήσετε, επισκεφθείτε το link.
 • Την Τετάρτη 3 Μαρτίου δεν θα γίνει μάθημα.

Διδασκόμενη ύλη

 • Μακρομόρια και μακρομοριακά μεγέθη.
 • Μακρομοριακή κλίμακα χρόνου και μήκους. Χαρακτηριστικά υάλου, δικτύου, τήγματος.
 • Στατιστική πολυμερικής αλυσίδας.
 • Ελαστικότητα αλυσίδας.
 • Διαλύματα και ποιότητα διαλύτη. Μεγέθη και διαγράμματα φάσεων.
 • Πολυμερικά μείγματα.
 • Δίκτυα και πηκτώματα.
 • Μακρομοριακές κινήσεις. Ομαδοποίηση μοντέλων και αδροποίηση. Ιξωδοελαστικότητα και διάχυση.
 • Μοριακά μοντέλα: Μικρές αλυσίδες: αλτήρας, Rouse, Zimm. Προβλέψεις ρεολογίας και διάχυσης. Δυναμικός παράγων δομής. Δυναμική σκέδαση φωτός.
 • Μηχανική φασματοσκοπία και υπέρθεση χρόνου-θερμοκρασίας.
 • Μεγάλες αλυσίδες – εμπλοκές. Έρπυση και μοντέλο deGennes–Doi–Edwards.
 • Διαλύματα: αραιά, ημι-αραιά, πυκνά.

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Συμμετοχή/quiz/προβλήματα 30%
Τελική Εξέταση και project 70%

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση του μαθήματος είναι επιβεβλημένη.

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις διδάσκοντα
 2. M. Rubinstein, R. H. Colby, Polymer Physics, Oxford, NY, 2003.
 3. G. Strobl, The physics of polymers, Springer, NY, 1997.
 4. M. Doi, Introduction to polymer physics, Oxford, NY, 1995.
Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Εξάμηνο Η
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα