Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι βασικές μέθοδοι σύνθεσης πολυμερικών υλικών. Γίνεται εμβάθυνση στους μηχανισμούς των πολυμερισμών και στην κινητική των αντιδράσεων. Επίσης συζητούνται η επίδραση της κινητικής στην ταχύτητα αντίδρασης και τα χαρακτηριστικά των πολυμερών που προκύπτουν. Τέλος παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές μακρομοριακού χαρακτηρισμού των πολυμερών. Οι φοιτητές επιλέγουν σύγχρονα ερευνητικά θέματα στη σύνθεση πολυμερών για παρουσίαση.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:12:04

Διδάσκων

Βαμβακάκη Μαρία

Email: vamvakak@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810545019, +302810545013

Γραφείο: Γ.213, κτίριο Χημείας

Ώρες γραφείου:

Ανακοινώσεις

 • Το μάθημα της Δευτέρας 28/2/2022 αναβάλλεται. Οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα για την αναπλήρωση.

Διδασκόμενη ύλη

Βασικές έννοιες – Ονοματολογία πολυμερών
Ταξινόμηση πολυμερών
Μικροδομή πολυμερών: αρχιτεκτονική μονομερών, προσανατολισμός, τακτικότητα, ισομέρεια
Μέσα μοριακά βάρη – Ιδιότητες
Μέγεθος και σχήμα μακρομορίων
Είδη αντιδράσεων πολυμερισμού
Σταδιακές αντιδράσεις πολυμερισμού
 • Τύποι σταδιακών αντιδράσεων
 • Μοριακό βάρος και πολυδιασπορά
 • Κινητική σταδιακών αντιδράσεων
 • Παραδείγματα
 • Βιομηχανικές μέθοδοι σταδιακού πολυμερισμού
Αλυσωτές αντιδράσεις πολυμερισμού
 • Πολυμερισμός ελευθέρων ριζών
 • Μηχανισμός ελευθέρων ριζών
 • Μοριακό βάρος και πολυδιασπορά
 • Κινητική πολυμερισμού ελευθέρων ριζών
 • Παραδείγματα
 • Βιομηχανικές μέθοδοι πολυμερισμού με ελεύθερες ρίζες
 • Συμπολυμερισμός
 • Κινητική συμπολυμερισμού
Αντιοντικός πολυμερισμός
 • Μηχανισμός ανιοντικού πολυμερισμού
 • Μοριακό βάρος και πολυδιασπορά
 • Κινητική ανιοντικού πολυμερισμού
 • Μακρομοριακή αρχιτεκτονική με ανιοντικό πολυμερισμό
Πολυμερισμός Mεταφοράς Oμάδας
Κατιοντικός πολυμερισμός
 • Μηχανισμός κατιοντικού πολυμερισμού
 • Μοριακό βάρος και πολυδιασπορά
 • Κινητική κατιοντικού πολυμερισμού
Αντιδράσεις τροποποίησης πολυμερών
Χαρακτηρισμός μακρομορίων
 • Προσδιορισμός μοριακών βαρών και πολυδιασποράς
 • Προσδιορισμός σύστασης
 • Προσδιορισμός τακτικότητας

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Βιβλιογραφία

Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα