Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Βασικά στοιχεία των κεραμικών υλικών, οι εφαρμογές τους και δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων υλικών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Δομικοί μηχανισμούς υπεύθυνοι για την δημιουργία κεραμικών υλικών με καθορισμένες ιδιότητες. Χρήση των γνώσεων αυτών για τη σωστή εφαρμογή των κεραμικών υλικών στους διάφορους τομείς της τεχνολογίας.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 12:05:51

Διδάσκων

Κουτσουρούμπη Ειρήνη

Email: eirinink@materials.uoc.gr

Τηλ.:

Γραφείο:

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Ανακοινώσεις

 • Το μάθημα θα αρχίσει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Διδακτέα Ύλη

 • Εισαγωγή στα κεραμικά υλικά: βασικές έννοιες και ορισμοί.
 • Δεσμοί σε κεραμικά υλικά: είδη δεσμών, τροχιακά, ιοντικά και ομοιοπολικά στερεά.
 • Δομές κεραμικών υλικών: είδη δομών, κρυσταλλικά και άμορφα στερεά, υαλοκεραμικά, πυριτικά πλέγματα, τεχνικές χαρακτηρισμού.
 • Επίδραση χημικών δυνάμεων και δομής στις φυσικές ιδιότητες: πρόβλεψη σημείου τήξης και θερμικής διαστολής, τεχνικές μέτρησης.
 • Θερμοδυναμική και κινητική: ελεύθερη ενέργεια Gibbs, εντροπία, χημικό δυναμικό.
 • Ατέλειες σε κεραμικά υλικά: ατέλειες σημείου και επιπέδου, γραμμικές ατέλειες, συμβολισμός Kroger-Vink, στοιχειομετρία κρυστάλλου, εφαρμογές πυρανίχνευσης.
 • Διάχυση και ηλεκτρική αγωγιμότητα: ιοντική και ηλεκτρονική αγωγιμότητα, φαινόμενα διάχυσης, ημιαγωγοί.
 • Πυροσυσσωμάτωση και ανάπτυξη μικροδομής: τρόποι παρασκευής, τεχνικές ελέγχου ανάπτυξης, μέθοδοι βελτίωσης, προσμίξεις.
 • Ισορροπία φάσεων: διαγράμματα φάσεων, στερεάς-υγρής-αέριας κατάστασης, καταστάσεις ισορροπίας.
 • Μηχανικές, θερμικές, διηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες: συσχετισμός ιδιοτήτων και τύπου δομής, μηχανισμοί ενδυνάμωσης.

Σημειώσεις Διαλέξεων – Ερωτήσεις – Ασκήσεις

https://teleclass.materials.uoc.gr/courses/SEM8108/

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις μαθήματος
 2. “Επιστήμη και Τεχνική των Κεραμικών”, Χ.Π. Φτίκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005.
 3. “Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών”, William D. Callister, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.
 4. “Fundamentals of Ceramics”, M.W. Barsoum, Taylor and Francis group, 2003.
 5. “Physical chemistry”, P. W. Atkins, J. D. Paula, Oxford University press, 2002.
 6. Άρθρα επισκόπησης από περιοδικά… και άλλα
Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Εξάμηνο Η
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα