Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Το μάθημα αναπτύσσει τις βασικές έννοιες της επιστήμης των Κεραμικών Υλικών. Εκτός από ένα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο στον τομέα των κεραμικών υλικών, προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να διαπιστώσουν τις εφαρμογές και τις δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων υλικών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, το οποίο ποικίλει από τις κλασσικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής, μέχρι τις ανεπτυγμένες εφαρμογές αιχμής όπως για παράδειγμα αισθητήρια όργανα και μονάδες διαστημικών οχημάτων. Επίσης, στο μάθημα διδάσκονται τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης, που αποτελούν για τον φοιτητή σημαντικά εφόδια για την βιομηχανία, τόσο στην γραμμή παραγωγής όσο και στον τομέα έρευνα ανάπτυξης.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:11:39

Διδάσκων

Ανακοινώσεις

 • Το μάθημα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την ώρα του προγράμματος και θα σταλεί το link της τηλεδιάσκεψης στα ιδρυματικά email των φοιτητών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αναπτύσσει τις βασικές έννοιες της επιστήμης των Κεραμικών Υλικών. Εκτός από ένα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο στον τομέα των κεραμικών υλικών, προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να διαπιστώσουν τις εφαρμογές και τις δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων υλικών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, το οποίο ποικίλει από τις κλασσικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής, μέχρι τις ανεπτυγμένες εφαρμογές αιχμής όπως για παράδειγμα αισθητήρια όργανα και μονάδες διαστημικών οχημάτων. Επίσης, στο μάθημα διδάσκονται τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης, που αποτελούν για τον φοιτητή σημαντικά εφόδια για την βιομηχανία, τόσο στην γραμμή παραγωγής όσο και στον τομέα έρευνα ανάπτυξης. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με τα κεραμικά υλικά,
 2. εμπέδωση των δομικών μηχανισμών για την δημιουργία κεραμικών υλικών με καθορισμένες ιδιότητες,
 3. χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για τη σωστή εφαρμογή των κεραμικών υλικών στους διάφορους τομείς.

Διδασκόμενη ύλη

 • Ορισμός–ιδιότητες και εφαρμογές των κεραμικών υλικών
 • Ατομική δομή και ατομική διάταξη των κεραμικών υλικών
 • Μηχανικές ιδιότητες των κεραμικών υλικών
 • Θερμικές ιδιότητες των κεραμικών υλικών
 • Ηλεκτρικές ιδιότητες των κεραμικών υλικών
 • Παραγωγή κεραμικών αντικειμένων
 • Πυροσυσσωμάτωση
 • Τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης
 • Εισαγωγή στα σύνθετα υλικά

Σημειώσεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική εξέταση που περιλαμβάνει

 • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 • Επίλυση Προβλημάτων.

Ο βαθμός ενισχύεται με Δημόσια Παρουσίαση εργασίας.

Βιβλιογραφία

  1. Barsoum M., Fundamentals of Ceramics, 2003 Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia
  2. W. David Kingery, H. K. Bowen, Donald R. Uhlmann, Introduction to Ceramics 2nd edition, John Wiley & Sons (1976)

Πρόσθετες πληροφορίες για τα κεραμικά στο διαδίκτυο

Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα