Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Σύγχρονα ερευνητικά θέματα των προηγμένων κεραμικών υλικών που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη τεχνολογική απήχηση.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 12:07:10

Διδάσκων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο διδάσκων επιλέγει την ύλη στο συγκεκριμένο μάθημα για να εισάγει τους φοιτητές σε σύγχρονα ερευνητικά θέματα των προηγμένων κεραμικών υλικών που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη τεχνολογική απήχηση.

Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με τα ανεπτυγμένα κεραμικά υλικά,
 2. εμπέδωση των δομικών μηχανισμών για την δημιουργία κεραμικών υλικών με καθορισμένες ιδιότητες για την σύγχρονη εποχή,
 3. χρήση των γνώσεων αυτών για τη σωστή εφαρμογή των κεραμικών υλικών στους διάφορους τομείς.

Διδασκόμενη ύλη

Παρακάτω δίδεται μια περιορισμένη λίστα τέτοιων θεμάτων πλην όμως ο διδάσκων έχει την δυνατότητα να επιλέξει και εκτός αυτών.

 • Περοβσκίτες Χαλκού: Υπεραγωγοί Υψηλής Κρίσιμης Θερμοκρασίας
 • Μαγγανίτες: Γιγαντιαία και Κολλοσιαία Μαγνητοαντίσταση
 • Πιεζοηλεκτρικά Υλικά
 • Σιδηροηλεκτρικά Υλικά
 • Ταχείς Ιοντικοί Αγωγοί

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική εξέταση που περιλαμβάνει

 • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 • Επίλυση Προβλημάτων.

Ο βαθμός ενισχύεται με Δημόσια Παρουσίαση εργασίας.

Βιβλιογραφία

Επιλεγμένα άρθρα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα