Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Εισαγωγή στην φυσική κολλοειδών διασπορών. Ανασκόπηση και εμβάθυνση σε θέματα κολλοειδών που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα Υλικά ΙΙ (αλληλεπιδράσεις, σταθεροποίηση κολλοειδών σε διάλυμα) και νέα θέματα δυναμικής κολλοειδών (κίνηση Brown, συντελεστές διάχυσης, καθίζηση).
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 12:06:54

Διδάσκων

Πετεκίδης Γιώργος

Email: georgp@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810391490

Γραφείο: Δ-109, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ώρες γραφείου:

Ανακοινώσεις

  • Οι διαλέξεις αρχίζουν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω BigBlueButton.
  • Το μάθημα θα γίνεται κάθε Δευτέρα, από τη Δευτέρα 28/9 και μετά.
  • Το μάθημα θα γίνεται κάθε Δευτέρα 09:00-11:00 και Παρασκευή 14:00-16:00, από την Παρασκευή 9/10 και μετά.

Σημειώσεις

Θέματα εργασιών

Topics for work assignments and presentations for the course: “Introduction to Colloidal Dispersions” ETY-471

  1. Colloids for Energy applications.
  2. Colloids in food.
  3. Colloids for cosmetics.
  4. Rheological applications of colloidal systems.
  5. Colloidal systems in microfluidic and optofluidic applications
  6. Colloids in biomedical applications.

Requirements

5-10 pages written essay

20 min oral presentations

Can be undertaken by 1 or a group of 2 students

Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Εξάμηνο Η
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα