Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Βασικές πληροφορίες στον τομέα της μαγνήτισης και των μαγνητικών υλικών και τις εφαρμογές των μαγνητικών υλικών σε τομείς της τεχνολογίας.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:17:47

Διδάσκων

Κιοσέογλου Γιώργος

Email: gnk@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394318

Γραφείο: B205, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών

Ώρες γραφείου:

Διδασκόμενη Ύλη

PART I:
 1. Diamagnetism and Paramagnetism.
 2. Order and magnetic structures
  1. Ferromagnetism
  2. Antiferromagnetism
  3. Ferrimagnetism
  4. Domains (domain walls, magnetocrystalline anisotropy, domain formation, soft and hard materials)
  1. Competing interactions and low dimensionality
  2. spin glasses
  3. superparamagnetism
  4. thin films and multilayers
PART II: Spintronics
 1. Band edge absorption in direct gap semiconductors
 2. Excitons
 3. Photo- and Electro-luminescence
 4. Semiconductor quantum wells
 5. The GaAs Spin-LED
 6. Spin injection and detection
 7. Selection Rules
 8. ZnMnSe: A prototype magnetic material for spin injection
 9. Spin injection from Fe into GaAs quantum wells
 10. The role of the H-band luminescence
 11. Towards room temperature applications. Using quantum dots as spin detectors.

Βιβλιογραφία

 1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics
 2. S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter
 3. M. Fox, Optical properties of solids
 4. J.K. Furdyna, Diluted magnetic Semiconductors, Journal of Applied Physics 64, R29 (1988).
 5. B.T. Jonker and M.E. Flatte, Electrical Spin injection and transport in semiconductors, in Nanomagnetism: ultrathin films multilayers and nanostructures, 2006.
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα