Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των βιοϋλικών που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, στη μελέτη των φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών, στις αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών και κυττάρων με τα βιοϋλικά και στις αποκρίσεις των βιοϋλικών μετά την εμφύτευσή τους στον ανθρώπινο οργανισμό.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:52:02

Διδάσκων

Χατζηνικολαΐδου Μαρία

Email: mchatzin@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394276 (γραφείο), +302810394277 (εργαστήριο)

Γραφείο: 208α, κτίριο Βιολογίας

Ώρες γραφείου:

Ανακοινώσεις

 • Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Διδασκόμενη Ύλη

 • Ιδιότητες των υλικών, κατηγορίες υλικών που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική
 • Ιστορική αναδρομή στα βιοϋλικά
 • Παραδείγματα βιοϋλικών σε όργανα και στα συστήματα του οργανισμού
 • Ο ρόλος της προσρόφησης των πρωτεϊνών στη βιολογική απόκριση
 • Κύτταρα, ιστοί, όργανα, εξωκυττάρια μήτρα
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων-βιοϋλικών
 • Αντιδράσεις ξενιστή στα βιοϋλικά και η αξιολόγησή τους: φλεγμονή, μόλυνση, λοίμωξη, θεραπεία, ανοσοποίηση, υπερευαισθησία, τοξικότητα, ογκογένεση, θρόμβωση αίματος
 • Βιολογικός έλεγχος των βιοϋλικών: in vivo και in vitro συμβατότητα
 • Αποδόμηση των υλικών σε βιολογικό περιβάλλον
 • Εφαρμογές βιοϋλικών στο μυοσκελετικό, καρδιαγγειακό, νευρικό και αναπαραγωγικό σύστημα
 • Οδοντική εμφύτευση
 • Νήματα χειρουργικού ράμματος
 • Αστοχία των εμφυτευμάτων
 • Ηθικά θέματα για την ανάπτυξη νέων βιοϋλικών
 • Προοπτικές και δυνατότητες στην Επιστήμη των Βιοϋλικών

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Τελική Εξέταση Εξαμήνου (100%).

Βιβλιογραφία

 1. B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, “Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine”, Academic Press, 2004
 2. J. S. Temenoff, A. G. Mikos, “Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science”, 2008
 3. J. B. Park, J. D. Bronzino, “Biomaterials – Principles and Applications“, CRC, 2002
 4. D. F. Williams, “Fundamental Aspects of Biocompatibility”, Volume 1, CRC, 1981
 5. D. F. Williams, “Biocompatibility of Orthopedic Implants”, CRC, 1982
 6. D. F. Williams, “Techniques in Biocompatibility Testing”, CRC, 1986
 7. Sebastian Bauer, Patrik Schmuki, Klaus von der Mark, Jung Park, Engineering biocompatible implant surfaces: Part I: Materials and surfaces, Progress in Materials Science, Volume 58, Issue 3, April 2013, Pages 261-326.
 8. Klaus von der Mark, Jung Park, Engineering biocompatible implant surfaces: Part II: Cellular recognition of biomaterial surfaces: Lessons from cell–matrix interactions, Progress in Materials Science, Volume 58, Issue 3, April 2013, Pages 327-381.
Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Εξάμηνο Η
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα