Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της Βιοϊατρικής Μηχανικής, ένα καινούργιο κλάδο των Θετικών Επιστημών, με έντονα διεπιστημονική προσέγγιση και πολλές εφαρμογές στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:15:03

Διδάσκων

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Βιβλιογραφία

Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα