Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη σύγχρονη θεωρία ηλεκτρονικής δομής και ειδικότερα με τη θεωρία DFT (Density Functional Theory), μέσα από τη χρήση μεγάλων υπολογιστικών πακέτων. Το μάθημα βασίζεται στην εκτέλεση υπολογιστικών πειραμάτων για μελέτη ιδιοτήτων προτύπων υλικών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:32:25

Διδάσκοντες

Ρεμεδιάκης Γιάννης

Email: remed@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394250

Γραφείο: B207, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών

Ώρες γραφείου:

Κοπιδάκης Γιώργος

Emails: kopidaki@materials.uoc.gr , kopidaki@physics.uoc.gr

Τηλ.: +302810394218

Γραφείο: B209, κτίριο επιστήμης υπολογιστών

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή και ένα από τα ΕΥ1
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 5
Γλώσσα Ελληνικά