Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ETY-114
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
1ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
5
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
  • Διαλέξεις: 26
  • Φροντιστήριο: 39
  • Μελέτη: 115
  • Σύνολο: 180

Υπεύθυνος Μαθήματος

Σταμάτης Σταματιάδης
email
stamatis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394284
γραφείο
Γραφείο Β-201, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών.
ώρες γραφείου
Μετά από συνεννόηση με email.

Διδάσκοντες

Δημήτρης Στεφανάκης
email
dimstef@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394009
γραφείο
Ε-108 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Μετά από συνεννόηση με email.
Κωστής Παπαδόπουλος
email
costis.papa@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394288
γραφείο
Ε-116 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Μετά από συνεννόηση με email.

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Παρασκευή 09:00-11:00 στην αίθουσα Α1 του κτιρίου Επιστήμης Υπολογιστών.
Ώρες Ασκήσεων
  1. Τρίτη 11:00-14:00.
  2. Τετάρτη 09:00-12:00.
στο εργαστήριο υπολογιστών, αιθ. Ε-109, κτίριο Μαθηματικού.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα παρουσιάζει μια εισαγωγή στον προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με χρήση της γλώσσας Fortran 95. Στα εργαστήρια αναπτύσσονται και υλοποιούνται απλοί αλγόριθμοι μέσω των οποίων διδάσκονται τα βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών δομημένου προγραμματισμού. Ο φοιτητής μπορεί να αποκτήσει την απαραίτητη γνώση, εμπειρία και βάσεις για να αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τα υπολογιστικά προβλήματα που θα συναντήσει στη διάρκεια των σπουδών του ή της μετέπειτα πορείας του.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα γνωρίζει τις βασικές έννοιες δομημένου προγραμματισμού και θα είναι σε θέση να αναπτύσσει και να υλοποιεί στη γλώσσα Fortran απλούς αλγόριθμους.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες στο eclass του μαθήματος.