ΕΤΥ-121
Γενική Χημεία

Διδάσκοντες

Κώστας Στούμπος
email
cstoumpos@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810545037
γραφείο
Γ-203, κτήριο Χημείας
Ώρες γραφείου
Τετάρτη 12:00-14:00
Μ. Τυλλιανάκης
email
tilman@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394287
2810545058
γραφείο
B-203, κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών
302, κτήριο Χημείας
Ώρες γραφείου
Πέμπτη 09:00-11:00

Ανακοινώσεις

Ασκήσεις

 • ΑσκήσειςΠροβλήματα Κεφαλαίου 11
 • ΑσκήσειςΠροβλήματα Κεφαλαίου 12
 • Ενότητες Μαθήματος

  Σημειώσεις - Διαλέξεις

  Προτεινόμενα Βιβλία

  1. Αρχές της Χημείας, Η Αναζήτηση της Γνώσης, Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, Εκδόσεις Utopia.
  2. Γενική Χημεία, των Darell Ebbing & Steven Gammon, 6η έκδοση, Εκδόσεις Τραυλός.

   Πίνακας Συνοπτικών Περιεχομένων

  Διδασκόμενη Ύλη

  Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

  Στο μάθημα θα δοθούν δύο γραπτές εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η τελική γραπτή εέταση την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο τελικός βαθμός θα είναι Τ.Β =30%*βαθμός α προόδου + 30%*βαθμός β προόδου + 40%*βαθμός τελικής εξέτασης. Προϋπόθεση επιτυχίας του μαθήματος είναι ο βαθμός τελικής εξέτασης να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε).