ΕΤΥ-122
Οργανική Χημεία

Διδάσκουσα

ΚΕΛΛΥ ΒΕΛΩΝΙΑ
Γραφείο
Γ-216, Κτίριο Χημείας
email
velonia@materials.uoc.gr
Τηλέφωνο
2810 394036
Ώρες Γραφείου

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τρίτη 09:00-11:00 και Παρασκευή 09:00-11:00, αμφ. A1 Χημικού.
Ώρες Ασκήσεων
Τετάρτη 09:00-11:00, αμφ. Α Επιστήμης Υπολογιστών.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Ανακοινώσεις

Ιστοσελίδα του μαθήματος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα οργανικής χημείας και έχει στόχο την μετάδοση βασικών γνώσεων οργανικής χημείας που απαιτούνται για την κατανόηση και επιτυχή ολοκλήρωση άλλων προπτυχιακών μαθημάτων υποβάθρου όπως η χημεία υλικών, η χημεία πολυμερών, η βιοχημεία, τα βιοϋλικά.

Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Διδασκόμενη ύλη

Κεφάλαιο 1
Ανασκόπηση Γενικής Χημείας,
Κεφάλαιο 2
Μοριακές Αναπαραστάσεις,
Κεφάλαιο 3
Οξέα και Βάσεις,
Κεφάλαιο 4
Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια,
Κεφάλαιο 5
Στερεοϊσομέρεια,
Κεφάλαιο 6
Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί Χημικών Αντιδράσεων,
Κεφάλαιο 7
Αντιδράσεις Υποκατάστασης,
Κεφάλαιο 8
Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης,
Κεφάλαιο 9
Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων,
Κεφάλαιο 10
Αλκύνια,

Συνοπτικά (βασικοί ορισμοί):

Κεφάλαιο 11
Ριζικές Αντιδράσεις,
Κεφάλαιο 14
Φασματοσκοπία,
Κεφάλαιο 15
Αρωματικές Ενώσεις,
Κεφάλαιο 21
Υδατάνθρακες,
Κεφάλαιο 22
Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες,
Κεφάλαιο 23
Λιπίδια.

Αξιολόγηση φοιτητών

Πρόοδος
Προαιρετική (συμμετοχή μόνο μετά από δήλωση)
Βαθμός
max[Βαθμός Τελικής Εξέτασης, {60% Βαθμός Τελικής Εξέτασης+40% Βαθμός Προόδου}].
Προϋπόθεση
Βαθμός Τελικής Εξέτασης >4.

Η πρόοδος και η τελική εξέταση περιλαμβάνουν:

Προτεινόμενα εγχειρίδια

Βιβλιογραφία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

facebook icon