ΕΤΥ-141
Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών

Διδάσκων

Δημήτρης Παπάζογλου
email
dpapa@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810391273
γραφείο
B-110, κτίριο ΙΤΕ

Ανακοινώσεις

Η σελίδα του μαθήματος στα ανοιχτά μαθήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διδασκόμενη ύλη

Ιστορική Αναδρομή
Παραδείγματα Υλικών/ Εφαρμογές
Καταστάσεις ύλης
Μια πρώτη γνωριμία: μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, βιο-υλικά, ημιαγωγοί, σύνθετα υλικά.
Βασικά στοιχεία δομής
Ατομικά χαρακτηριστικά, περιοδικός πίνακας, δεσμοί, ενέργειες δεσμών, πακετάρισμα ιόντων, κρυσταλλική δομή.
Βασικά στοιχεία ιδιοτήτων
  • Μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές.
  • Μέταλλα, κεραμικά, πλαστικά.

Σημειώσεις

  1. Εισαγωγή
  2. Κατηγορίες υλικών
  3. Ατομική Δομή
  4. Χημικοί Δεσμοί
  5. Κρυσταλλική Δομή
  6. Μηχανικές Ιδιότητες
  7. Θερμικές Ιδιότητες
  8. Ηλεκτρικές Ιδιότητες

Συμπληρωματικό Υλικό


Εξετάσεις

Θέματα και λύσεις παλαιότερων εξετάσεων


Βιβλιογραφία