ΕΤΥ-203
Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική—Θερμότητα

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
3ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
8
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική Ι
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 6
 • Εργαστήριο: 24
 • Συγγραφή αναφορών: 40
 • Σύνολο:70

Διδάσκoντες

Κώστας Παπαδόπουλος
email
costis.papa@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394292
γραφείο
Ε-116 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τρίτη - Τετάρτη: 11-1μμ.
Δημήτρης Στεφανάκης
email
dimstef@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394009
γραφείο
Ε-108 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τρίτη - Τετάρτη 11-1μμ.
Δημήτρης Θεοδωρίδης
email
dimtheo@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394285
γραφείο
Ε-106 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 9-11πμ.

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Εργαστηρίου
Δευτέρα 09:00-12:00 (α΄ τμήμα), Πέμπτη 09:00-12:00 (β' τμήμα), Πέμπτη 12:00-15:00 (γ' τμήμα), στο εργαστήριο μηχανικής του κτηρίου Φυσικού.

Ανακοινώσεις

22/09/2020
Το εισαγωγικό μάθημα του Εργαστηρίου Φυσικής Ι θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 24/9 ώρες 11:00-14:00 στη διεύθυνση https://teleconf.materials.uoc.gr/b/dim-oey-5su-s22. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Για την παρακολούθηση πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων. Τα πειράματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 30/9 με τρόπο που θα ανακοινωθεί.
22/09/2020
Κατάταξη φοιτητών σε ομάδες. Καταρχήν σιγουρευτείτε ότι έχετε λογαριασμό στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΤΥ (δείτε τις γενικές οδηγίες). Οι εγγραφές των φοιτητών στα τμήματα και σε ομάδες των τριών ατόμων θα ξεκινήσουν Τρίτη 22/9 μέχρι Δευτέρα 28/9 9:00 πμ. Η κατάταξη των φοιτητών σε ομάδες θα γίνει ως εξής:
 1. Κάνετε είσοδο στο eclass με το ιδρυματικό σας όνομα χρήστη και κωδικό.
 2. Εγγράφεστε στο μάθημα (Εγγραφή σε μάθημα / ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ Γ / επιλογή Εργαστήριο Φυσικής I: Μηχανική - Θερμότητα (ΕΤΥ-203))
 3. Από το πλαίσιο στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας όπου φαίνεται το όνομα χρήστη επιλέγετε “Το χαρτοφυλάκιό μου”. Πάνω αριστερά φαίνεται τώρα μεταξύ άλλων και το συγκεκριμένο μάθημα στο οποίο κάνετε κλικ.
 4. Στην κατακόρυφη μπάρα αριστερά επιλέγετε “Ομάδες χρηστών”, όπου εμφανίζονται οι διαθέσιμες ομάδες ανά ημέρα. Κάθε ομάδα χωράει μέχρι και 3 φοιτητές. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά σε κάθε ομάδα για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή στην ομάδα. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή το σύστημα σάς δείχνει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Όποιοι φοιτητές επιθυμούν να σχηματίσουν ομάδα μπορούν να εγγραφούν στην ίδια μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.
 5. Επιλέγοντας “Ομάδες χρηστών” όπως προηγουμένως, το σύστημα θα εμφανίσει την ομάδα που βρίσκεστε. Πατώντας στο όνομα της ομάδας (π.χ. “Δευτέρα 09:00-12:00 01” βλέπετε τα μέλη της ομάδας, ενώ πατώντας “Προσθήκη περιγραφής”, μπορείτε να γράψετε το λόγο για τον οποίο επιλέγετε τη συγκεκριμένη ομάδα, εάν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που σας αναγκάζει να επιλέξετε τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα.
 6. Μπορείτε να είστε εγγεγραμμένοι ΜΟΝΟ σε μια ομάδα. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε ομάδα πρέπει πρώτα να διαγραφείτε από την παλιά. Για να διαγραφείτε από μια ομάδα, αφού επιλέξετε “Ομάδες χρηστών” όπως προηγουμένως, Πατώντας στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά, διαγράφεστε από την ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγράψει μόνο τον εαυτό του και κανέναν άλλον.
 • Η αρχική εγγραφή σε τμήμα και ομάδα είναι ενδεικτική και είναι πιθανόν να αλλάξει ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα.
 • Σε περίπτωση που ο αριθμός φοιτητών που θέλουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ξεπερνάει τις δυνατότητες του εργαστηρίου η επιλογή θα γίνει με κριτήρια επιλογής φοιτητών στα Εργαστήρια του ΤΕΤΥ.

Εργαστηριακές Ομάδες - Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ασκήσεων

Διδασκόμενη ύλη

Εκπαιδευτικά πειράματα πάνω σε απλά φαινόμενα της φυσικής και επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων. Περιλαμβάνονται:

Μέσω μετρήσεων γίνεται εφαρμογή- επιβεβαίωση βασικών νόμων της φυσικής:

Χρησιμοποιούνται βασικά και περισσότερο εξειδικευμένα όργανα και τεχνικές για τη μέτρηση φυσικών μεγεθών: θερμόμετρο, χρονόμετρο, παχύμετρο, laser, φωτοπύλη, μετρήσεις με τη χρήση υπολογιστή και κατάλληλου hardware και software.

Τις μετρήσεις κάθε άσκησης ακολουθεί βασική επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων: εξαγωγή μέσου όρου- τυπική απόκλιση- γραμμική συσχέτιση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων- υπολογισμός σφαλμάτων σε μεγέθη που μετριούνται- υπολογισμός μεταδιδόμενου σφάλματος σε μεγέθη που υπολογίζονται έμμεσα από τις μετρήσεις.

Τέλος η διαδικασία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από κάθε πειραματική άσκηση καταγράφονται σε μια αναφορά ανά ομάδα (τριάδα συνήθως) φοιτητών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει

Γενικές ικανότητες

Κανονισμός Εργαστηρίου

Διδακτικό υλικό

Διδακτικό υλικό του μαθήματος υπάρχει στην αντίστοιχη σελίδα του eclass.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται σε τρία βήματα με 4 διαφορετικές διαδικασίες.

Βήμα 1
Σύντομη προφορική ή εναλλακτικά γραπτή εξέταση πάνω στην πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσει. Κριτήρια: Περιγραφή του φαινομένου, Γνώση βασικών νόμων που το διέπουν, βασική κατανόηση της πειραματικής διάταξης (τι μετράμε και με ποιο τρόπο)
Βήμα 2
Βαθμολόγηση της αναφοράς πάνω στην πειραματική διαδικασία που θα παραδοθεί. Ο βαθμός είναι ένας για τους φοιτητές κάθε ομάδας. Κριτήρια: Επεξεργασία μετρήσεων, Κατασκευή Γραφημάτων, Παρουσίαση αποτελεσμάτων, έλεγχος ορθότητας αποτελεσμάτων.
Βήμα 3
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, όπου οι φοιτητές καλούνται να επεξεργαστούν έτοιμα πειραματικά δεδομένα. Κριτήρια: Ικανότητα εφαρμογής των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ορθή γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων και υπολογισμός μεγεθών.

Βιβλιογραφία