ΕΤΥ-203
Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική—Θερμότητα

Διδάσκoντες

Μανώλης Σπανάκης
email
spanakis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810393053
γραφείο
Ε-110 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.
Δημήτρης Στεφανάκης
email
dimstef@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394009
γραφείο
Ε-108 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.
Δημήτρης Θεοδωρίδης
email
dimtheo@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394285
γραφείο
Ε-106 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.

ΑνακοινώσειςΔιδακτικό υλικό

Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετούν το διδακτικό υλικό που φαίνεται παρακάτω για την ορθή εκτέλεση του πειράματός τους. Τα προσαρτήματα περιέχουν διορθώσεις, απλοποιήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περάσουν οι φοιτητές στο κείμενο των αντίστοιχων ασκήσεων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (Σημειώσεις του Kαθηγητή τμήματος Φυσικής ΠΚ κ. Ανδρέα Ζέζα, έκδοση 2017)

Απλές Μετρήσεις και Σφάλματα
Απλό και Φυσικό Εκκρεμές
Απλή Κυκλική Κίνηση
Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώματος
Ταχύτητα και Επιτάχυνση
Περιοδική Κίνηση
Ηλεκτρικό Ισοδύναμο της Θερμότητας - Θερμική Αγωγιμότητα Μετάλλων
Θερμιδομετρία και Θερμοστοιχεία

Κανονισμός Εργαστηρίου