ΕΤΥ-204
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός—Οπτική

Υπεύθυνος Μαθήματος

Εμμανουήλ Σπανάκης
email
spanakis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810393053
γραφείο
Ε-110 Κτήριο Μαθηματικών

Διδάσκoντες

Δημήτρης Στεφανάκης
email
dimstef@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394009
γραφείο
Ε-108 Κτήριο Μαθηματικών
Δημήτρης Θεοδωρίδης
email
dimtheo@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394285
γραφείο
Ε-106 Κτήριο Μαθηματικών

Διδασκόμενη Ύλη

Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός

Από το εργαστηριακό εγχειρίδιο Ε. Σπανάκη "Εργαστηριακές Ασκήσεις: Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός"

Οπτική

Από το εργαστηριακό εγχειρίδιο Π.Ρακιντζή και Θ.Τζούρου "Σημειώσεις Εργαστηρίου ΙΙΙ - Οπτική", Τμήμα Φυσικής.

Βοηθητικό Υλικό

Κανονισμός Εργαστηρίου