Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-209
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής
Εξάμηνο σπουδών
7ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
4
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα

Διδάσκων

Φραγκίσκος Ξηρουχάκης

Γραφείο
telephone
e-mail
fxirouchakis@materials.uoc.gr

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί σε:

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι-Αξιολόγηση

Αξιολόγηση φοιτητών

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Ξενόγλωσση

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία