Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-232
Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
4ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 39
 • Μελέτη: 100
 • Σύνολο: 139

Διδάσκουσα

Άννα Μητράκη
email
mitraki@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394095
γραφείο
Κτίριο Βιολογικού, Γ. 224δ
Ωρες γραφείου
κάθε ημέρα κατόπιν συνεννοήσεως

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τρίτη 16:00-19:00

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Επίσης τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη γίνεται προσκεκλημένη διάλεξη από τον καθηγητή της Ιατρικής Ιωάννη Ηλιόπουλο με θέμα τα λογισμικά αναζήτησης SwissProt, BLAST, και επίσης εισαγωγική διάλεξη με θέμα τον τομέα της Βιοπληροφορικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μοριακού σχεδιασμού της ζωής, της δομής και λειτουργίας των θεμελιωδών βιοχημικών μορίων, της βιοχημικής εξέλιξης και της ροής των γενετικών πληροφοριών. Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με τον μοριακό σχεδιασμό της ζωής
 2. εμπέδωση της δομής και λειτουργίας των θεμελιωδών βιοχημικών μορίων, που χρησιμοποιούνται από την φύση ως δομικοί λίθοι (νουκλεϊνικά οξέα, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια)
 3. προετοιμασία των φοιτητών για την διδασκαλία του μαθήματος των φυσικών βιοϋλικών και των εφαρμογών τους (μάθημα ETY-391)

Γενικές ικανότητες

Σημειώσεις - Διαλέξεις

Βρίσκονται εδώ.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει συνδυασμό:

Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος

Από το βιβλίο "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ", L. STRYER, 7Η ΕΚΔΟΣΗ , ΠΕΚ 2012

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 56 «ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ….» ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 57 «Η ΚΑΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 59 « Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ…»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2: 3, 4, 5,6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 28, 29, 31

Κεφάλαιο 4

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 128 «Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΖΕΙ….»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 4: 2,3,4, 5, 6, 7, 8,11,14,15,16, 21, 27,28, 31,33, 34, 39, 43, 44, 45

Κεφάλαιο 6

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 6.5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 6: 2, 6, 8, 10

Κεφάλαιο 8

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 8.4.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 242 « ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ», ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 246 «ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 247 « ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ…»

Από το βιβλίο "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ", L. STRYER, 8Η ΕΚΔΟΣΗ , ΠΕΚ 2017

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 56 «ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ….» ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 57 «Η ΚΑΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 59 « Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ…»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2: 3, 4, 5,6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 31, 33,34

Κεφάλαιο 4

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 128 «Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΖΕΙ….»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 4: 2,3,4, 5, 6, 7, 8,11,14,15,17, 19, 24, 30, 32, 33,38,39,49

Κεφάλαιο 6

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 6.5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 6: 2, 6, 8, 10

Κεφάλαιο 8

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 8.4.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 246 «ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ», ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 251 «ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 252 «ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ…»

Βιβλιογραφία

 1. Lubert Stryer et al., "Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία", τόμος Ι, Ελληνική μετάφραση, Έβδομη έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Biochemistry, Journal of Biological Chemistry

Διαδικτυακά βοηθήματα για την κατανόηση των βιολογικών δομών

 1. Proteopedia
 2. Biotopics-molecules displayed in 3D
 3. Molecules in motion
 4. Molviz