ΕΤΥ-232
Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία

Διδάσκουσα

Άννα Μητράκη
email
mitraki@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394095
γραφείο
Κτίριο Βιολογικού, Γ. 224δ
Ωρες γραφείου
κάθε ημέρα κατόπιν συνεννοήσεως

Γενική περιγραφή

Υποχρεωτικό
Ώρες: 3-0-0, ΔΜ: 3
Προαπαιτούμενα: 122
4ου εξαμήνου

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μοριακού σχεδιασμού της ζωής, της δομής και λειτουργίας των θεμελιωδών βιοχημικών μορίων, της βιοχημικής εξέλιξης και της ροής των γενετικών πληροφοριών.
Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με τον μοριακό σχεδιασμό της ζωής
 2. εμπέδωση της δομής και λειτουργίας των θεμελιωδών βιοχημικών μορίων, που χρησιμοποιούνται από την φύση ως δομικοί λίθοι (νουκλεϊνικά οξέα, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια)
 3. προετοιμασία των φοιτητών για την διδασκαλία του μαθήματος των φυσικών βιοϋλικών και των εφαρμογών τους (μάθημα 391)

Διδασκόμενη Ύλη

Εξεταστέα Ύλη

Από το βιβλίο "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ", L. STRYER, 7Η ΕΚΔΟΣΗ , ΠΕΚ 2012

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 56 «ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ….» ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 57 «Η ΚΑΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 59 « Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ…»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2: 3, 4, 5,6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 28, 29, 31

Κεφάλαιο 4

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 128 «Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΖΕΙ….»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 4: 2,3,4, 5, 6, 7, 8,11,14,15,16, 21, 27,28, 31,33, 34, 39, 43, 44, 45

Κεφάλαιο 6

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 6.5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 6: 2, 6, 8, 10

Κεφάλαιο 8

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 8.4.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 242 « ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ», ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 246 «ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 247 « ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ…»

Από το βιβλίο "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ", L. STRYER, 8Η ΕΚΔΟΣΗ , ΠΕΚ 2017

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 56 «ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ….» ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 57 «Η ΚΑΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 59 « Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ…»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2: 3, 4, 5,6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 31, 33,34

Κεφάλαιο 4

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 128 «Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΖΕΙ….»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 4: 2,3,4, 5, 6, 7, 8,11,14,15,17, 19, 24, 30, 32, 33,38,39,49

Κεφάλαιο 6

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 6.5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 6: 2, 6, 8, 10

Κεφάλαιο 8

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 8.4.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 246 «ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ», ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 251 «ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 252 «ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ…»

Ανακοινώσεις

Σημειώσεις - Διαλέξεις

 1. Διάλεξη 1
 2. Διάλεξη 2
 3. Διάλεξη 3
 4. Διάλεξη 4
 5. Διάλεξη 5
 6. Διάλεξη 6
 7. Διάλεξη 7
 8. Διάλεξη 8
 9. Διάλεξη 9
 10. Διάλεξη BLAST του κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Τελική Εξέταση Εξαμήνου (100%).

Επιπλέον Βιβλιογραφία

 1. Lubert Stryer et al., Βιοχημεία, τόμος Ι, Ελληνική μετάφραση, Έβδομη έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012
 2. Alberts et al., Βασικές αρχές κυτταρικής Βιολογίας, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2000

Διαδικτυακά βοηθήματα για την κατανόηση των βιολογικών δομών

 1. Proteopedia
 2. Biotopics-molecules displayed in 3D
 3. Molecules in motion
 4. Molviz