Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-242
Υλικά ΙΙI: Μικροηλεκτρονικά-Οπτοηλεκτρονικά Υλικά

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
4ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
4
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
  • Διαλέξεις: 36
  • Φροντιστήριο: 12
  • Επίσκεψη σε ερευνητικό εργαστήριο: 2
  • Μελέτη: 72
  • Σύνολο: 122

Διδάσκων

Ν. Πελεκάνος
email
pelekano@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394107
γραφείο
Γ5, 1ος όροφος Φυσικού

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τρίτη 14:00-16:00 και Πέμπτη 14:00-16:00.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές ιδιότητες των ημιαγωγών υλικών και η εφαρμογή τους σε σύγχρονες μικροηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές συσκευές.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι επιτυχόντες θα έχουν

Σημειώσεις

Αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.

Αξιολόγηση φοιτητών

Η εξέταση του μαθηματος θα γίνει με έναν απο τους παρακάτω τρόπους:

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει συνδυασμό επίλυσης ασκήσεων σε επιλεγμένα θέματα και ερωτήσεων κατανόησης από βιβλίο, σημειώσεις και διαλέξεις.

Βιβλιογραφία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά