ΕΤΥ-260
Θερμοδυναμική

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
3ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
4
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 39
 • Ασκήσεις/Ερωτήσεις: 13
 • Σύνολο: 52

Διδάσκων

Δ. Βλασσόπουλος
email
dvlasso@iesl.forth.gr, dvlasso@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810391469
γραφείο
Δ-102, ΙΤΕ
ώρες γραφείου
 • Τρίτη, Τετάρτη 19.00-20.00 (τις ημέρες που γίνεται το μάθημα από τον Δ. Βλασσόπουλο) στο γραφείο Ε-116, κτίριο Μαθηματικού,
 • κατόπιν συννενοήσεως με τον διδάσκοντα

Βοηθός ασκήσεων

Χριστίνα Πυρομάλη
email
cpyromali@gmail.com
τηλέφωνο
2810391260
ώρες γραφείου
Τετάρτη 15:00-17:00 στο ΙΤΕ (εργαστήριο πολυμερών-κολλοειδών), γραφείο Β-101 (κεντρικό κτίριο ΙΤΕ, ισόγειο, αριστερά από είσοδο)

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 17:00-19:00, Τρίτη 17:00-19:00, Τετάρτη 17:00-19:00.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Το μάθημα περιλαμβάνει μία εκτεταμένη συζήτηση περί κλασσίκης θερμοδυναμικής με έμφαση στις αλλαγές εντροπίας και την ισορροπία φάσεων καθώς και μια σύντομη εισαγωγή σε βασικά στοιχεία της στατιστικής θερμοδυναμικής, εστιάζοντας στην κατανομή Boltzmann και την μικροσκοπική περιγραφή της εντροπίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση των νόμων της θερμοδυναμικής και των εφαρμογών τους με έμφαση στα διαγράμματα φάσεων υλικών. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στο αντικείμενο και αναλυτικής ικανότητας σε επίλυση προβλημάτων. Ορθολογική προσέγγιση σε προβλήματα με στόχο την αυστηρή διατύπωση των δεδομένων και παραδοχών καθώς και την ποσοτική ανάλυση. Ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης γνώσης και κατανόησης της φυσικής σημασίας εννοιών και αποτελεσμάτων πειραματικής ή θεωρητικής ανάλυσης.

Γενικές ικανότητες

Σημειώσεις

Σημειώσεις Στατιστικής Θερμοδυναμικής Γ. Φανουργάκη

Συνοπτικό Τυπολόγιο Θερμοδυναμικής (Χ. Πυρομάλη)

Εργασίες (Homework)

Αξιολόγηση φοιτητών

Πρόοδος (επιλογής υποχρεωτική)
40%
Ασκήσεις (επιλογή)
0%
Τελικό διαγώνισμα (υποχρεωτικό)
60% ή 100% αν δεν επιλεγεί η πρόοδος
Επαναληπτικό Σεπτεμβρίου
100%

Οι εξετάσεις γίνονται χωρίς κινητά και χωρίς βοηθήματα.

Θέματα παλαιότερων εξετάσεων

Παλαιές Πρόοδοι

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις διαλέξεων.
 2. P. W. Atkins, Φυσικοχημεία, ΠΕΚ, 2014.
 3. Α. Πολυζάκης, Θερμοδυναμική και προχωρημένη θερμοδυναμική, HeatCoolPower 2013.
 4. E. Fermi, Θερμοδυναμική, ΠΕΚ, 2002.
 5. Η. Π. Γυφτόπουλος, G. P. Beretta, Θερμοδυναμική, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ 2007.
 6. J. M. Smith, H. C. van Ness, M. M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 5th edition, McGraw-Hill, 1996 (Ελληνική μετάφραση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ 2013).
 7. A. B. Pippard, The Elements of Classical Thermodynamics, Cambridge, 1957.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

J. Chem. Phys., J. Phys. Chem., Chem. Eng. Education, Phys. Today, Chem. & Eng. News, Materials Today