ΕΤΥ-343
Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης

Υπεύθυνη Μαθήματος

Μαρία Βαμβακάκη
email
vamvakak@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810545019
γραφείο
Γ-213 Κτήριο Χημικού
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.

Διδάσκοντες

Κέλλυ Βελώνια
email
velonia@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394036
γραφείο
Γ216, κτήριο Χημικού
ώρες γραφείου
Δευτέρα 9-11μμ.
Μανώλης Σπανάκης
email
spanakis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810393053
γραφείο
Ε-110 Κτήριο Μαθηματικών
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.
Μανώλης Στρατάκης
email
mstratakis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
281039xxxx
γραφείο
Ε-1xx Κτήριο Μαθηματικών

Προσκεκλημένη ομιλήτρια

Μαρία Καλύβα
email
kalivm@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810545047
γραφείο
A-110 Κτήριο Χημικού
ώρες γραφείου
Τετάρτη 11-1μμ.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Εισαγωγή:
Είδη Πολυμερών, Κολλοειδών, Ονοματολογία, Τεχνικές Πολυμερισμού, Μοριακό Βάρος, Μέγεθος-Σχήμα Πολυμερών, Εφαρμογές
Μέθοδοι Πολυμερισμού & Αντιδράσεις Πολυμερών:
Σταδιακός, Ελευθέρων Ριζών, Ιοντικοί, Συμπολυμερισμός
Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών:
Προσδιορισμός Απόλυτου Μοριακού Βάρους (Στατική σκέδαση φωτός)
Χρωματογραφία Μοριακού Αποκλεισμού (GPC)
Ιξωδομετρία
Σύσταση Πολυμερών-Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)
Θερμικές Ιδιότητες:
Κρυστάλλωση, Υαλώδης Μετάπτωση, Ελαστομερή, Μέθοδοι Προσδιορισμού Μεταπτώσεων
Μηχανικές Ιδιότητες:
Ιξώδες, Εκφράσεις και σχέσεις για το ιξώδες, Γενικευμένη καμπύλη ροής, Ιξώδες συναρτήσει του κλάσματος όγκου, Μέτρηση ιξώδους, Εφελκυσμός, Σκληρότητα.

Κανονισμός και Ασφάλεια στο εργαστήριο

 1. H παρακολούθηση της θεωρίας του εργαστηρίου τις τρεις πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου είναι υποχρεωτική. Δικαιολογείται μόνο μία απουσία στη διάρκεια του εξαμήνου στη θεωρία ή στο πειραματικό μέρος.
 2. Μέτρα ασφαλείας στο εργαστήριο:
  • Ποδιές, Γυαλιά: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
  • Χρήση πουάρ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
  • Προσοχή κατά τη χρήση εύφλεκτων, τοξικών, καυστικών ουσιών κ.α. και των θερμαντήρων, υγρού αζώτου, αερίων κλπ.
 3. Διατήρηση χώρου, γυαλικών και οργάνων καθαρών (υπεύθυνοι καθαριότητας).
 4. Τετράδιο εργαστηρίου με σημειώσεις, παρατηρήσεις, τιμές αναλυτικών οργάνων κλπ (διπλά φύλλα).
 5. Μπορείτε από εδώ να κατεβάσετε σε αρχείο pdf τις διαφάνειες του σεμιναρίου ασφαλείας που δόθηκε από την καθ. κ. Βελώνια στις 17/10/2018. (νέο)

Τρόπος Εξέτασης

 1. Σύντομο τεστ πριν την έναρξη του πειράματος.
 2. Πλήρεις αναφορές.

  Οι αναφορές παραδίδονται μία εβδομάδα μετά τη διεξαγωγή του πειράματος. Παράδοση αναφοράς με μία εβδομάδα καθυστέρηση βαθμολογείται με 80% του βαθμού. Δε γίνονται δεκτές αναφορές μετά από 2 εβδομάδες από τη διεξαγωγή του πειράματος.

Βαθμολογία

Αναφορές50%
Εξέταση στο εργαστήριο10%
Συμπεριφορά στο εργαστήριο10%
Εξέταση θεωρίας30%

Ο ελάχιστος βαθμός στην τελική εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου είναι 4 για να περάσετε το εργαστήριο, διαφορετικά το ξαναδίνετε.

Σημειώσεις Διαλέξεων

Σημειώσεις ασκήσεων

Βιβλιογραφία

Βιβλία

Ιστοσελίδες

Περιοδικά

facebook icon