Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-348
Υλικά και Περιβάλλον

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής
Εξάμηνο σπουδών
6ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
5
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 39
 • Μελέτη: 25
 • Εργασία: 50
 • Σύνολο: 114

Διδάσκων

Τσικριτζής Δημήτριος
email
dtsikritzis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
γραφείο

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ανακοινώσεις

 • Το μάθημα ΕΤΥ-348 "Υλικά και Περιβάλλον" δεν θα διδαχθεί το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2021-22.
 • Ύλη Μαθήματος

  Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή βασικών εννοιών, των μοριακών-χημικών χαρακτηριστικών των υλικών και πώς σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Θα παρουσιαστεί το σύγχρονο πρόβλημα της χημικής ρύπανσης, σε ποιες βασικές φυσικοχημικές αρχές στηρίζεται, ποιες ειναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ευρέως χρησιμοποιούμενων πολυμερών και θα παρουσιαστούν οι φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις υγρού-στερεού. Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες χρήσης υλικών και θα προβληματιστούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα καλύπτει σε βασικό επίπεδο τις βασικές κατηγορίες υλικών νανοϋλικά, πολυμερή, δομικά υλικά, καταλύτες, προσροφητικά υλικά σε δύο κατευθύνσεις α) η χρήση-εφαρμογή αυτών των υλικών σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και β) η επίπτωση αυτών των υλικών στο περιβάλλον κατά την παραγωγή τους, χρήση και διάθεση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και της ανακύκλωσής τους.

  1. Κατανόηση των βασικών παραμέτρων της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
  2. Κατανόηση της σημασίας της δομής των υλικών σε σχέση με την λειτουργία τους και τις φυσικές τους ιδιότητες.
  3. Εμβάθυνση στην σύνδεση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών εν σχέση με την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά.
  4. Εμβάθυνση στην χρήση νέων καινοτόμων υλικών για αντιρρύπανση.

  Γενικές ικανότητες

  Σημειώσεις Διαλέξεων - Ερωτήσεις - Ασκήσεις

  https://teleclass.materials.uoc.gr/courses/SEM6106/

  Βιβλιογραφία