ΕΤΥ-391
Υλικά IV - Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών

Διδάσκουσα

Άννα Μητράκη
email
mitraki@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394095
γραφείο
Κτίριο Βιολογικού, Γ. 224δ
Ωρες γραφείου
κάθε ημέρα κατόπιν συνεννοήσεως

Ανακοινώσεις

Διαλέξεις

Ενημέρωση: 15/11/2017

Ύλη εξετάσεων

Δείτε την ύλη των εξετάσεων εδώ.

Διδασκόμενη ύλη

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Τελική εξέταση: 100%

Διαδικτυακά βοηθήματα για την κατανόηση των βιολογικών δομών

 1. Proteopedia: http://www.proteopedia.org/wiki/index.php/Main_Page
 2. Biotopics-molecules displayed in 3D: http://www.biotopics.co.uk/JmolApplet/jcontentstable.html
 3. Molecules in motion: http://www.moleculesinmotion.com/#animations
 4. Molviz: http://www.umass.edu/microbio/chime/

Βιβλιογραφία

 1. C. Branden and J. Tooze, "Εισαγωγή στην δομή των πρωτεϊνών", Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Garland. Ελληνική έκδοση: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Μπάσδρα, 2006
 2. P. R. Shewry, A.S. Tatham, A. J. Bailey, "Elastomeric Proteins: Structures, Biomechanical Properties, and Biological roles" The Royal Society and Cambridge University Press, 2003
 3. S. Mann, "Biomineralization: Principles and Concepts in Bioinorganic Materials Chemistry" , Oxford Chemistry Masters, 2001
 4. E. Gazit, "Plenty of Room for Biology at the Bottom: an Introduction to Bionanotechnology", Imperial College Press, 2007
 5. J.F.V. Vincent, "Structural Biomaterials", University Presses of California, Columbia and Princeton University Press (1990)
 6. C. Neville, "Biology of fibrous composites", Cambridge University Press (1993)
 7. J. Benyus, "Biomimicry: innovation inspired by Nature", Quill, William Morrow (1997)
 8. J. Howard, "Mechanics of the motor proteins and the cytoskeleton", Palgrave Macmillan (2001)
 9. S.R. Fahnestock and A. Steinbuchel, Polyamides and complex proteinaceous materials, volumes 7 and 8, in "Biopolymers", Wiley-VCH (2003)
 10. Vogel, S. "Comparative Biomechanics", Princeton University Press (2003)