Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ETY-410 Εργαστήριο Ελέγχου & Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή

Διδάσκων

Παύλος Σαββίδης
email
psav@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394115, 2810394136 (εργαστήριο)
γραφείο
Γ14 (1ος όροφος κτήριο Φυσικού)
ώρες γραφείου
Δευτέρα - Τρίτη 9:00 - 11:00 πμ

Ανακοινώσεις

24 Σεπτεμβρίου 2018

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΕΤΥ - 410 Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή θα μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία ΤΕΤΥ από 24/9/18 - 28/9/18. Την Παρασκευή 28/9 έχει οριστεί συνάντηση (έναρξη μαθήματος) στο Εργαστήριο Αυτοματισμού (Κτήριο Φυσικής) στις 18:00 - 19:00 με τον κ. Σαββίδη.

2 Οκτωβρίου 2018

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Παρασκευή στο Εργαστήριο Αυτοματισμού (Κτήριο Φυσικής) στις 14:00 - 17:00.

Κανονισμός Εργαστηρίου

Αριθμός απουσιών

 1. Για τους φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει μία (1) απουσία απαιτείται τεκμηριωμένη και αποδεκτή αιτιολόγηση αδυναμίας συμμετοχής και στην περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η αιτιολόγηση αναπληρώνεται η χαμένη άσκηση.
 2. Για τους φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει δύο (2) απουσίες απαιτείται τεκμηριωμένη και αποδεκτή αιτιολόγηση αδυναμίας συμμετοχής και για τις δύο ασκήσεις, και προβλέπεται υποχρεωτική επανάληψη τουλάχιστον της μιας των συγκεκριμένων εργαστηριακών ασκήσεων σε αναπληρωματικό εργαστηριακό μάθημα που θα προγραμματιστεί στο τέλος εξαμήνου.
 3. Για τους φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει τρεις (3) ή περισσότερες απουσίες το εργαστηριακό μάθημα επαναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
 4. Χρόνος προσέλευσης

  Η προσέλευση στον χώρο των εργαστηριακών μαθημάτων θα γίνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών.

  Γενικοί κανόνες

  • Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ποτά στους εργαστηριακούς χώρους.
  • Δεν απαιτείται χρήση εργαστηριακής στολής.
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα στα εργαστήρια, όπως σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους.
  • Τέλος, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στη χρήση και συντήρηση πάσης φύσεως οργάνων και εξοπλισμού του εργαστηρίου με πνεύμα λειτουργικότητας και οικονομίας!