Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-450
Φυσική Πολυμερών

Διδάσκων

Δ. Βλασσόπουλος
email
dvlasso@iesl.forth.gr
τηλέφωνο
2810391469, 2810391300 (γραμματεία)
γραφείο
Κτίριο ΙΤΕ, Δ-102

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Σημειώσεις

Chain Dimensions and Entanglement Spacings, L. J. Fetter, D. J. Lohse, R. H. Colby

Ασκήσεις

Projects

2018

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Συμμετοχή/quiz/προβλήματα30%
Τελική Εξέταση και project70%

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση του μαθήματος είναι επιβεβλημένη.

Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις διδάσκοντα
  2. M. Rubinstein, R. H. Colby, Polymer Physics, Oxford, NY, 2003.
  3. G. Strobl, The physics of polymers, Springer, NY, 1997.
  4. M. Doi, Introduction to polymer physics, Oxford, NY, 1995.